Nexus och Pulsens e-underskriftstjänst certifierad av DIGG

DIGG har godkänt identitets- och säkerhetsföretaget Nexus Groups och IT-konsultföretaget Pulsens e-underskriftstjänstDet här är en kvalitetsstämpel som bara två andra e-underskriftstjänster har fått. Den innebär att såväl offentlig förvaltning som bank- och finansföretag kan lita på att vår tjänst uppfyller DIGG:s hårda krav på bland annat säkerhetsekretess och flexibilitet”, säger Patrick ZangaroNexus försäljningschef för mjukvara och tjänster i Sverige.

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, granskar i samarbete med Kammarkollegiet om e-underskriftstjänster uppfyller den normativa specifikation för underskriftstjänster som fastställts av E-legitimationsnämnden (numera en del av DIGG).

”Det är en lång rad krav som ska uppfyllas. Till att börja med ska underskriftstjänsten vara vad som kallas indirekt, vilket bland annat innebär att den kan användas med alla typer av e-legitimationer, såväl svenska som utländska. Sedan testar DIGG att alla funktioner och protokoll stöds, att tjänsten driftas på ett säkert sätt, och så vidare”, säger Daniel Ericsson, teknisk produktägare för Nexus federerade signeringstjänst.

Får leverera på Kammarkollegiets ramavtal

Certifieringen innebär att Pulsen får leverera Nexus e-underskriftstjänst på  Kammarkollegiets ramavtal.

“Vi räknar även med att många organisationer kommer att höra av sig till oss direkt, eftersom det finns ett väldigt stort förtroende och intresse för de tjänster som är godkända och certifierade av DIGG. Att vi nu äntligen har fått den här kvalitetsstämpeln är efterlängtat och en riktig milstolpe för oss”, säger Patrick Zangaro.

Möjligt att signera en rad olika format 

Tillförlitliga elektroniska underskrifter är nödvändiga för digitalisering, och Nexus satsar därför stort på sin e-underskriftstjänst.

“Vi har byggt en ny modul som gör vår underskriftstjänst väldigt flexibel. Modulen är ett komplement till vår PDF-signeringsportal och bygger på federation, vilket innebär att det är enkelt att koppla på olika tjänster och autentiseringsmetoder. Den gör det även möjligt att signera ett flertal olika standardformat, såsom PDF och XML”, säger Daniel Ericsson.

Känslig information lämnar inte domänen

Den nya modulen innehåller en så kallad stödtjänst, vilket innebär att känslig information inte behöver lämna kundens domän.

”Det här är jätteviktigt för vissa organisationer, på grund av lagkrav. Det är även väldigt viktig för alla offentliga organisationer att underskriftstjänsten är indirekt, eftersom eIDAS på sikt kommer tvinga dem att byta till en sådan signeringstjänst”, säger Stefan Runneberger, expert på offentlig IT-infrastruktur på Nexus.

Pulsen: Nexus lyssnar på kunder och partners 

Det här märker Pulsen tydligt av på marknaden, berättar Maria Karlsson, ansvarig för offentlig upphandling på Pulsen, och Käbi Hansson, säljare på Pulsen.

”Därför är det väldigt betydelsefullt för oss att vi nu kan möta de här kraven med hjälp av Nexus underskriftstjänst. En av de allra bästa sakerna med Nexus är att det finns en stor flexibilitet och att man verkligen lyssnar på sina kunder och partners. Vi har direktkontakt med Nexus utvecklare och kan påverka, och vi får den stöttning som behövs från resten av organisationen”, säger Maria Karlsson.

———————–

Om Pulsen

Pulsenkoncernen har över 1 300 anställda och omsätter mer än 3 miljarder kronor. Den familjeägda koncernen är ett av Sveriges äldsta IT-företag och har sedan starten 1964 haft en stark tradition av expansion genom långsiktighet. Detta har resulterat i mångåriga kundrelationer, inte minst med landets kommuner och expansiva distanshandelsföretag. Pulsenkoncernen har sin grund inom IT, men består idag av flera olika verksamheter: de fyra IT-bolagen Pulsen Integration, Pulsen Omsorg, Pulsen Production och Pulsen Retail, samt Pedab Group, Pulsen Fastighet, Pulsen Konferens, Releasy, Hjältevadshus, 21 Grams och Pulsen kapitalförvaltning. Pulsen AB är koncernmoder och styrelsens säte är i Borås. För mer information, besök www.pulsen.se

Publicerad 20/2 2019

Nyheter, kundberättelser och blogg