Nexus och KIT expanderar identitetshanteringen för universitet i Karlsruhe

Via KIT kan id-kortsfederationen i Karlsruhe möjliggöra för studenter och personal att använda deras multifunktionella smartkort på flera olika institutioner och exempelvis få access, kunna låna böcker, betala i kafeterian samt kopiera. Alla id-korten kan skapas och kodas oberoende av tillverkare och är användbara inom alla subsystem hos de institutioner som ingår i federationen.

Det nuvarande utbudet av självbetjäningsstationer planeras av utökas genom en uppgradering från det nuvarande korthanteringssystemet neXus ProACT till neXus PRIME. neXus PRIME tillåter dessutom administratörer att skapa och hantera identiteter och rättigheter på en lång rad olika mediaformat såsom smarta kort, mobiltelefoner och polletter.

Nexus och KIT: Ett etablerat partnerskap

Sedan 2009 har KIT använt Nexus ProACT för att skapa och underhålla ”KITCard” för studenter och personal. I nuläget är KIT, KITs bibliotek, Duale Hochschule Baden-Württemberg, Pädagogische Hochschule Karlsruhe, Hochschule Karlsruhe Technik und Wirtschaft samt Hochschule fur Musik Karlsruhe alla integrerade i systemet som fristående klienter. Dessutom är korthanteringssystemet för staten Badens bibliotek kopplat till KIT-systemet. Studierendenwerk Karlsruhe hanterar den elektroniska plånboken som är inkluderad i alla ID-kort och det är cirka 80 000 kort som utfärdas av olika partners, alla aktiva i kortfederationen.

”Nexus är för oss det självklara valet av partner för att fortsätta utveckla vårt korthanteringssystem,” säger Wilhelm Sievers, projektledare på KIT. ”Tillsammans kan vi dra nytta av den långa erfarenhet och kompetens som kommer ur vårt långvariga samarbete och ge studenter och personal vid universiteten i Karlsruhe en bättre användarupplevelse och ett bredare tjänsteutbud.”

”Vi ser fram emot att utveckla ett framtidssäkrat korthanteringsystem tillsammans med KIT,” säger Jürgen König, global Marknadschef på Nexus. ”Exempelvis närfältskommunikation (NFC) kommer spela en allt viktigare roll när det gäller att identifiera behörighet. Samtidigt ser vi att metoder som tvåfaktorsautenticering behövs för att säkerställa en kontinuerligt hög säkerhetsnivå och Nexus PRIME möter både de tekniska och de organisatoriska kraven som följer av en sådan utveckling.”

Publicerad 27/5 2015

Nyheter, kundberättelser och blogg