Nexus stödjer nya e-legitimationer och eIDAS

Under 2018 kommer flera nyheter som innebär förändringar kring användningen av elektroniska identiteter inom offentliga verksamheters infrastruktur. De tre viktigaste nyheterna är följande:

  • Svensk e-legitimation: Sverige får nya e-legitimationer som uppfyller kraven från e-Legitimationsnämnden och kan avropas via ”2018 E-legitimation”.
  • eIDAS, en förordning från EU, kräver att alla offentliga organisationer som erbjuder publika e-tjänster erbjuder inloggning med nationellt godkända e-legitimationer från EU (samt från vissa associerade länder som Norge och Island). Förordningen gäller från 29 september 2018.
  • eIDAS ställer krav på e-signering, dvs att elektroniska underskrifter ska vara erkända inom EU och anpassade till den nya tekniken kring federation som bygger på ”indirekt signering”. Indirekt signering innebär att man vid signeringstillfället skapar ett engångscertifikat som kastas efter genomförd signering.

Nexus lanserar stöd för EU:s nya regelverk

Identitets- och säkerhetsföretaget Nexus Group lanserar nu stöd för nya svenska e-legitimationer och för inloggning med europeiska e-legitimationer enligt eIDAS, direkt kopplat till organisationens lokala infrastruktur. Via företagets lokala ”proxy IDP” (identity provider) kan din organisation ta emot inloggningar med nya svenska e-legitimationer såsom FREJA eID och Svenska PASS samt inloggningar med godkända e-legitimationer från övriga EU.

Nexus Hybrid Access Gateway (HAG) är en kraftfull plattform som erbjuder säker inloggning, behörighetsstyrning, access och SSO (Single Sign-On) via federation och andra metoder. Nexus HAG kan med fördel användas som ”proxy IDP” och bygga upp de identitetsintyg som alla verksamhetstjänster kräver. Den möjliggör också autentisering för signering och erbjuder därmed möjlighet till signering med alla typer av e-legitimationer, både svenska och europeiska, enligt eIDAS.

Inloggningsplattform med stöd för alla sorters eID:n

Nexus HAG är nu anpassad för att ta emot inloggningar med godkända eID:n enligt ”Svensk e-legitimation” samt utländska eID:n utan att företaget behöver ansluta sig till en separat extern tjänst. Nexus kommer också löpande att följa utvecklingen kring vilka e-legitimationer som blir godkända, enligt ”Svensk e-legitimation”, och erbjuda stöd för dessa via Nexus HAG.

Idag har Nexus lösning även stöd för andra vanliga eID:n såsom BankID, Telia, SITHS/EFOS och andra aktuella e-identiteter så som nya generationens ID06-kort (eID:n för byggindustrin). Nexus plattform kan också kombineras med interna eID:n för anställda med stöd för Microsoft Authenticator, Google Authenticator eller med lösningar som har högre säkerhetsnivå, så som certifikat i smarta kort, datorer eller mobiltelefoner.

Publicerad 13/3 2018

Nyheter, kundberättelser och blogg