Nexus har positionerats som ’leader’ i Gartner’s Magic Quadrant för User Authentication

Nexus tillkännagav idag att företaget har positionerats som ’leader’ i Gartner’s Magic Quadrant för User Authentication i en rapport som publicerades i december 2013 av Gartner, Inc. Gartner är ett internationellt erkänt forsknings- och konsultföretag. 

Enligt Gartner är ”ledare i denna Magic Quadrant leverantörer med en gedigen meritlista och vanligtvis en betydande närvaro på marknaden. De har en tydligt uttalad vision som ligger i linje med marknadsutvecklingen och deras vision stöds av gedigen teknisk innovation, samt en förståelse för de utmaningar och möjligheter som genereras av The Nexus of Forces… Leverantörer i denna kvadrant kan erbjuda en gedigen lösning till företag i olika vertikala branscher över en eller flera användar-case som vanligtvis även innefattar nya behov inom moln- och mobiltjänster”.

”Vi är jättenöjda med ledarskapserkännandet från Gartner”, säger Per Hägerö CTO på Nexus. ”Autentisering av enskilda personer och ting (Internet of Things) är ett nyckelområde att hantera för alla organisationer. Det ständigt ökande antalet identitetsbedrägerier bör sänkas genom att kombinera autentisering med identitets-federering och anpassad accesskontroll”.

 

Publicerad 13/1 2014

Nyheter, kundberättelser och blogg