Nexus förvärvar SE46

Nexus förvärvar nu svenska SE46 AB, som är pionjärer inom så kallad whitelisting-programvara. SE46 beprövade lösning för så kallad ”whitelisting”, kallad SE46 Software ID, kommer väl att komplettera Nexus existerande produktportfölj. Förvärvet är en del i neXus vision om att bli ledande inom logisk och fysisk åtkomsthantering. SE46 startades 2003 och deras lösning SE46 Software ID ses som världsledande inom whitelisting.

“Vi verkar i en allt mer sammankopplad värld som medför utmaningar när det gäller IT-säkerhet. Det innebär att det blir allt viktigare att erbjuda säker åtkomst till data, enheter och andra resurser som inkluderas i ”the internet of things”.  Med Software ID från SE46 kan vi möta dessa utmaningar med unika lösningar”, säger Peter Gille, VD på Nexus.

SE46 Software ID är utformad för att skydda IT-miljöer från obehörigt innehåll, exempelvis virus och sabotageprogram. Lösningen bygger på en whitelisting-princip där endast ”whitelistat” innehåll får komma in i den skyddade zonen. Produkten kombinerar digitala certifikat med kondensat av programfiler för att skapa så kallade applikationscertifikat. Dessa certifikat hjälper att identifiera och autentisera programvaror och applikationer i IT-miljöer. Applikationscertifikat utfärdas för alla whitelistade applikationer och programfiler. Applikationer utan ett certifikat behandlas som obehörigt innehåll och tillåts inte att komma in i, eller tas bort från, den skyddade zonen. Applikationscertifikat skapas enligt PKI-standard och använder asymmetrisk kryptering och kondensatfunktioner. Det innebär att de blir lika starka och säkra som eletroniska ID-kort. De kan också administreras på ett flexibelt, spårbart och skalbart sätt.

“Nexus är den perfekta hemvisten för vår produkt SE46 Software ID. neXus lösningar fokuserar på samma säkerhetsutmaningar och använder liknande teknik. Nexus är också framgångsrika affärsmässigt med en stark kundbas runt om i världen. Jag delar företagets vision och är stolt över att vara en del av denna banbrytande resa,” säger Fredrik Åhgren, medgrundare och ägare till SE46.

SE46 integreras i Nexus Group med omedelbar verkan. Alla SE46-kunder får fortsatt fullständig support och kommer även kunna dra nytta av Nexus tjänster. Framöver vill Nexus fortsätta utveckla SE46 Software ID som en del av företagets produktportfölj.

Om SE46
SE46 styrs av principen om att hantera programvaror via applikationscertifikat. Företaget grundades 2003 och är specialiserade inom whitelisting, IT-säkerhet, proaktiv säkerhet, riskhantering, ITIL och ”change management”. SE46 fokuserar på huvudprodukten SE46 Software ID (tidigare kallad Computer Integrity System) som används för att hålla förteckning av applikationer och göra system immuna mot skadlig programvara såsom virus, trojaner och maskar.

Om Nexus
Nexus är en ledande internationell leverantör av säkerhetslösningar och tjänster för identitets- och åtkomsthantering (Identity and access management, IAM). Programvaruföretaget erbjuder både standardiserade och skräddarsydda lösningar inom fyra huvudområden: Common Access Card, Bring-Your-Own-Device, Public Key Infrastructure, samt Identity Federation. Företagets lösningar säkerställer att rätt personer når rätt information vid rätt tillfälle, oavsett vart de befinner sig. Med omfattande expertis och erfarenhet kan neXus team stödja privata och offentliga organisationer att möta och överträffa deras egna förväntningar. Med ett omfattande helhetserbjudande och ett utmärkt partnernätverk är neXus den ideala one-stop IAM-leverantören.

Publicerad 4/8 2014

Nyheter, kundberättelser och blogg