Nexus expanderar och öppnar kontor i Finland

För att möta den växande efterfrågan på den nordiska marknaden har Nexus etablerat sig i Helsingfors, Finland. Med denna etablering driver nu Nexus sin verksamhet via 19 kontor i 11 länder världen över. Nexus Oy kommer att drivas av Mikko Martikainen, Technical Account Manager med huvudsyfte att ytterligare stärka Nexus position på den nordiska marknaden inom fysisk och digital access.

”Med en lokal närvaro i Finland och med Mikkos kompetens och erfarenhet kommer vi att kunna utveckla den finska marknaden tillsammans med nya och befintliga kunder på ett effektivt sätt. Genom denna etablering blir vi också heltäckande i Norden vilket är en viktig del för att kunna fullfölja vår strategi och bli No1 inom Fysisk och Digital Access”, säger Freddie Parrman Regional Director Nordics.

Publicerad 11/5 2015

Nyheter, kundberättelser och blogg