Magnus Malmström

Magnus Malmström utsedd till ny VD i Nexus

Styrelsen i identitets- och säkerhetsföretaget Nexus Group har utsett Magnus Malmström till ny VD från 1 november 2018. Han kommer närmast från en roll som VP Product & Delivery i bolaget och ersätter Lars Pettersson som tar rollen som styrelseordförande.

”Nexus befinner sig nu i en position där ett ökat fokus på utvalda marknadssegment ställer krav på en VD med djup teknisk kunskap om identiteter och säkerhet. Magnus Malmström har lång och gedigen erfarenhet från branschen internationellt och har stakat ut vägen för Nexus framtida produktportfölj, vilket gör honom till ett utmärkt val”, säger Michael Olsson, nuvarande styrelseordförande i Nexus Group.

”Digitaliseringen påverkar även Nexus – vi behöver jobba mer decentraliserat för att komma ännu närmare våra kunder med vår teknik och kunskap. Jag ser stora möjligheter för oss då behovet av Nexus lösningar blir alltmer relevant för varje dag runt om i världen. Jag är tacksam över att få möjligheten att leda Nexus kompetenta medarbetare och stödja våra kunder med säker digitalisering”, säger Magnus Malmström.

Digitaliseringen och behovet av hög säkerhet är omvälvande för alla organisationer, då det ställer krav på förändring i snabb takt. Digitaliseringen är i sin linda och kommer att pågå i många år framåt, med skiften i både teknik och affärsmodeller. Efterfrågan på Nexus identitets- och säkerhetslösningar har ökat kraftigt och företagets teknik har t ex under 2018 bevisat sin stora potential inom bl a bilindustrin för säker kommunikation mellan fordon och mellan fordon och ladd-stationer.

Nexus har de senaste tre åren genomgått en omfattande utveckling för att möta kundernas önskemål, och bolaget har fullt ut integrerat produkterna från ett antal förvärv i sin ”Smart ID”-plattform. Säkra identiteter baserade på PKI-teknik (Public Key Infrastructure) som Nexus har, är de mest kraftfulla på marknaden för att stärka säkerheten i kommunikationen mellan människor, saker och system.

”Lars har under de senaste tre åren omvandlat bolaget till en välstrukturerad och fokuserad organisation med en tydlig strategi. För att nu säkra fortsättningen av strategin har Lars blivit erbjuden posten som arbetande styrelseordförande i Nexus Group”, säger Michael Olsson.

”Det känns helt rätt att efter drygt tre år av intensivt förändringsarbete lämna över VD-rollen till Magnus Malmström. Magnus driv och långa erfarenhet från identitets- och säkerhetsbranschen kommer att utveckla Nexus ytterligare med bibehållet fokus på innovation. Jag är väldigt glad över att kunna fortsätta att jobba tillsammans med Magnus och hans ledningsteam utifrån min nya roll”, säger Lars Pettersson.

Publicerad 25/10 2018

Nyheter, kundberättelser och blogg