KuppingerCole rekommenderar Nexus Dynamic Identity Platform

En helhetslösning som kombinerar central identitetsadministration med flexibla användningsmöjligheter

Stockholm, 29:e juli 2015 – Nexus, en ledande internationell utvecklare av säkerhetslösningar och säkerhetstjänster, erbjuder med sin Nexus Dynamic Identity Platform en enastående lösning för varje företag, som vill förverkliga ett IAM-projekt (identitets- och åtkomsthantering).Denna bedömning görs av analysfirman KuppingerCole i en aktuell rapport.

Företagsvärlden befinner sig mitt i ett systemskifte. Affärsmodeller och teknologier flätas allt tätare samman med varandra, och gränserna mellan den fysiska och den digitala världen suddas ut. För att fortsätta vara konkurrenskraftiga i denna miljö måste företagen interagera med många olika externa grupper, så som kunder och partners, och öppna sina processer utåt. För att detta utbyte ska kunna ske på ett säkert och friktionsfritt sätt behöver alla aktörer – vare sig det handlar om personer, apparater eller tjänster – en identitet. Idag saknas det emellertid ofta enhetliga normer för en verklig interoperabilitet. Följden blir silolösningar och en kvardröjande åtskillnad mellan fysisk och digital säkerhet. neXus Dynamic Identity Platform erbjuder företag möjligheten att förena alla identiteter och rättigheter centralt i ett enda system.

Nexus Dynamic Identity Platform förenar moduler för identitetsadministration, åtkomst- och autentiseringsadministration samt certifikats- och nyckelhantering i en enda, integrerad plattform. Därmed bildas en grund för säker administration av de mest olikartade identiteter och rättigheter, både i den fysiska och i den digitala miljön. Plattformen har utvecklats enligt följande grundläggande principer:

  • En helhetssyn, som tar hänsyn till kraven på både fysisk och digital säkerhet.
  • En modularkitektur, som möjliggör en stegvis integrering av existerande IAM-infrastrukturer och en gradvis utökning med nya tjänster.
  • En utformning som är anpassad till ”molnet” och till flera fullmaktsgivare, så att den kan storleksanpassas nästan obegränsat.
  • Ett omfattande stöd av identitets- och säkerhetsstandarder, protokoll och algoritmer, med möjlighet att enkelt lägga till fler.

I sin aktuella rapport1 bedömer KuppingerCole att Nexus är ”en stark kandidat för nästan varje organisation, som planerar ett identitets- och åtkomsthanteringsprojekt”.”Med sin erfarenhet på flera årtionden och det breda utbudet av rådgivnings- och implementeringstjänster kan Nexus både hjälpa kunder, som letar efter nyckelfärdiga totallösningar och sådana, som vill utveckla sina existerande infrastrukturer på lång sikt”, säger Alexei Balaganski, senior analytiker hos KuppingerCole.

”Vi är glada över KuppingerColes positiva bedömning av vår plattform”, säger Jürgen König, marknadschef hos neXus. ”Den bekräftar oss i vår strävan att erbjuda bästa möjliga säkerhet till företag i en tid av rasande snabb digitalisering. En helhetslösning med en centralt administrerad identitets- och åtkomsthantering erbjuder en bas, som är både flexibel och robust.“

Den fullständiga rapporten kan laddas ned (mot avgift) på: https://www.kuppingercole.com/report/ev_nexusidentityplatform70861200715.

1 KuppingerCole, ”Executive View: neXus Dynamic Identity Platform”, av Alexei Balaganski, juli 2015.

Om KuppingerCole

KuppingerCole grundades 2004. Det är en global analysfirma med huvudkontor i Europa och tyngdpunkt på informationssäkerhet och identitets- och åtkomstadministration (Identity and Access Management, IAM). Ett annat område som hör till den centrala verksamheten för KuppingerCole Research är ledning, riskhantering och efterlevnad (Governance, Risk Management and Compliance, GRC). KuppingerCole står för expertis, ett genomtänkt ledarskap, neutralitet och en utpräglat praktisk utgångspunkt. Företaget stöder därigenom användarföretag, integrerare och programvarutillverkare, både vid praktiska och strategiska utmaningar. Som oberoende analysfirma organiserar KuppingerCole konferenser, workshops och webcasts inom områdena informationssäkerhet, IAM och användning av ”molnet”, Cloud Computing.

Publicerad 29/7 2015

Nyheter, kundberättelser och blogg