Kristinehamns kommun höjer säkerheten med dynamisk identitetshantering

Många medarbetare inom Kristinehamns kommun hanterar känslig information, t ex inom skola och vårdomsorg. Med Nexus dynamiska plattform för fysisk och digital identitetshantering får kommunen fullständig kontroll på vilka som får röra sig i kommunens lokaler och därtill ha åtkomst till kommunens nätverk. Lösningen gör också att kommunen enkelt kan styra vilka användare som ska ha behörighet till vilken information.

-Processen började med att vi skulle införa ett nytt vårdsystem som krävde säkrare inloggning. Då bestämde vi oss för att samtidigt uppdatera andra processer i kommunen kring hur vi hanterar känslig information och åtkomst till lokaler och nätverk, säger Stellan Sjögren, IT-chef på Kristinehamns kommun.

Från kommunens sida är man övertygad om att den nya lösningen PRIME, en plattform säkerställer både fysisk och digital identitetshantering, kommer att göra säkerhetsarbetet både enklare och effektivare.

-Den nya tidens säkerhetslösningar, som PRIME är ett exempel på, stärker inte bara säkerheten utan förenklar också administrationen. För kommunen innebär det exempelvis att dess medarbetare framöver både kan utfärda tjänstekort och administrera åtkomster. Det skapar en säkrare miljö, nöjdare medarbetare och enklare administration, säger Simon Thomas, ansvarig för projektet på Nexus.

Kan öka invånarnas förtroende för kommunen

Som en del av lösningen kommer kommunens medarbetare att få ett nytt tjänstekort. Med tjänstekortet kan de legitimera sig både fysiskt och digitalt. Det skapar en ökad kontroll över vilka som rör sig i kommunens lokaler och vilka som har behörighet att komma åt allt från nätverk till printrar och dokument.

-En kommun som vår har många medarbetare och då är det av yttersta vikt att vi enkelt kan styra vem som har tillgång till vilka lokaler och vilken information. Förutom att det stärker säkerheten ökar det också med tiden invånarnas förtroende för oss på kommunen, säger Stellan Sjögren.

Allt fler kommuner väljer PRIME

neXus, som är ledande på marknaden, var den enda leverantören som kunde möta alla krav i kommunens upphandling. Företaget har en unik position på marknaden med sin förmåga att integrera lösningar för både digital och fysisk åtkomst.

-Vi märker att allt fler kommuner vill ta ett helhetsgrepp på säkerheten och integrera digitala och fysiska åtkomster i verksamheten. Det har gjort att vår lösning PRIME blivit något av ett förstahandsval för kommuner som vill framtidssäkra verksamheten och det tycker vi är enormt kul, säger Simon Thomas.

Publicerad 24/4 2016

Nyheter, kundberättelser och blogg