Inloggning med nya svenska e-legitimationer och eIDAS kan göras via Nexus Hybrid Access Gateway

Du som är kund till Nexus och använder Hybrid Access Gateway (HAG) som inloggningsportal slipper nu externa tjänster för inloggning med e-legitimationer. Detta gäller godkända svenska e-legitimationer och europeiska e-legitimationer som uppfyller kraven enligt eIDAS, vilka baseras på federation enligt SAML 2.0.

E-legitimationer baserade på SAML 2.0 kan enkelt kopplas in direkt till din Nexus HAG. Detta innebär att behovet av en extern tjänst för inloggning med e-legitimationer förvinner helt för nya svenska e-legitimationer som Freja eID+ och AB Svenska Pass (Skatteverkets eID). För inloggning med BankID eller Mobilt BankID erbjuder Nexus nu en förenklad lösning via Nexus GO, en onlineportal där du både enkelt och billigt får tillgång till inloggning med BID/MBID.

eIDAS

Alla offentliga svenska organisationer som erbjuder publika e-tjänster måste från och med den 29 september erbjuda inloggning enligt eIDAS, dvs inloggning med godkända europeiska eID. Uppkoppling mot eIDAS sker via den svenska noden ”Sweden Connect”. Även denna koppling baseras på federation via SAML 2.0. Nexus HAG är testad och godkänd för uppkoppling mot Sweden Connect.

Med Nexus HAG som inloggningsportal kan du alltså erbjuda alla inloggningar din organisation behöver. Detta gäller för alla svenska e-legitimationer, inloggning via eIDAS samt inloggning med organisationens egna tjänste-ID:n och 2FA-lösningar.

Publicerad 5/10 2018

Nyheter, kundberättelser och blogg