Identiteter för IoT-enheter som en tjänst | Nexus Group

Identiteter för IoT-enheter är snart tillgängliga som en tjänst 

I februari 2019 lanserar Nexus en molntjänst för utgivning av digitala identiteter (PKI-certifikat) för IoT-enheter. Tjänsten är enkel att aktivera, till exempel för att komma igång med ett IoT-proof-of-concept (PoC) för att verifiera enheternas funktionalitet.

På så vis kan kunden verifiera att hanteringen av enheter, protokoll, och tjänsten fungerar väl tillsammans. Nexus får samtidigt kontroll över att rutinerna kring tjänsten fungerar väl innan tjänsten går över i skarp användning. Kunden kan även kontrollera att den avsedda användningen av certifikat, i daglig bruk, fungerar som tänkt. En test-tjänst av det här slaget kan vara till hjälp för en tillverkare som utvecklar stöd för certifikat i sina enheter. Tillverkarens kunder, som köper enheterna, kan sedan i sin tur vända sig till Nexus för att beställa certifikat-tjänsten, Nexus GO Identities, för riktig användning.

Så här går det till

Kunden börjar med att registrera ett konto på Nexus GO och klickar sig sedan vidare i portalen till tjänsten ”Identities”. Där anges önskat namn för den kundunika CA som sedan kommer skapas innan testcertifikat kan börja ges ut. Kunden anger även det protokoll som enheterna kommer använda för att beställa certifikat (EST eller EST coaps). När registreringen är klar och inskickad kommer Nexus att kontrollera innehållet i beställningen och kontakta kunden vid behov, samt sätta upp en kundunik miljö. Därefter får kunden en länk som enheterna kan använda för att beställa certifikat.

Kontakta oss för mer information.

Publicerad 25/1 2019

Nyheter, kundberättelser och blogg