Gartner lyfter fram Nexus inom användarautentisering

Företaget anses ligga längst fram med sin vision inom området

Stockholm, 17 februari, 2015 – Nexus ledande internationell leverantör av säkerhetslösningar och tjänster, anses av Gartner ha den mest utvecklade visionen inom användarautentisering. Det meddelar analysföretaget i sin sammanställning “Magic Quadrant for User Authentication”.

Gartner beskriver i sin rapport: ”Visionärerna i denna magiska kvadrant är de som har en tydligt uttalad vision som också är i linje med trenderna på marknaden. Visionen stöds också vanligtvis av tekniska innovationer och förståelse för de utmaningar och möjligheter som finns, exempelvis ”nexus of forces”, ”internet of things” och ”digital workplace”. Dessa företag har också en solid affärsstrategi och goda tidigare resultat, en tydlig närvaro på marknaden och väl fungerande operativ verksamhet. Aktörerna inom denna kvadrant kan vanligtvis också erbjuda bra lösningar inom flera områden och möta växande behov kopplat till molnet eller mobilitet, alternativt leverera starka lösningar som täcker in ett eller flera specifika användarbehov.”

Nexus portfölj av lösningar för användarautentisering inkluderar exempelvis PortWise Authentication Server, en mjukvarubaserad lösning för att skapa pålitlig flerfaktorsautenticering, samt Nexus Identity Service, en molnbaserad tjänst som använder federationsbaserade tekniker för att erbjuda autentisering och identifiering, samt Nexus Managed Identity Service, en managerad och hostad autentiserings- och identifieringstjänst.

“Med trender som internet of things på väg fram söker företag efter helhetslösningar som kan hantera olika autentiserade identiteteter för användare, enheter och programvaror,” säger Per Hägerö, Chief Technology Officer på Nexus. “Att Gartner ser oss som en av visionärerna i sin magiska kvadrant för användarautentisering ger oss styrka att fortsätta utveckla och erbjuda framtidssäkra plattformar för både fysisk och digital identitets- och åtkomsthantering.”

Källa: Gartner, “Magic Quadrant for User Authentication” avAnt Allan, Anmol Singh, Eric Ahlm.

Publicerad 17/2 2015

Nyheter, kundberättelser och blogg