Cryptomathic och Nexus ingår partnerskap för att erbjuda kvalificerade e-underskrifter

Identitets- och säkerhetsföretaget Nexus Group och Cryptomathic, en ledare inom säker digital signering, har kombinerat sina tekniker för att kunna erbjuda en integrerad lösning för pålitliga elektroniska identiteter (eID:n) och e-signering som levererar eIDAS-certifierade kvalificerade elektroniska underskrifter.

”Digitala signaturer är en av de lågt hängande frukterna för en organisation att fokusera på när de digitaliserar sina affärsprocesser. Nexus erbjuder redan lösningar för digitala signaturer både i EU och Indien. Nexus ingår nu partnerskap med Cryptomathic för att även kunna möta de extra höga säkerhetskraven hos organisationer såsom statliga myndigheter, banker och leverantörer av betrodda tjänster”, säger Magnus Malmström, VD för Nexus.

Den högsta tillitsnivån

EU-förordningen eIDAS definierar tre nivåer av elektroniska underskrifter: enkla, avancerade och kvalificerade. Avancerade elektroniska underskrifter är tillräckliga för de flesta användningsfall, men ibland behövs den högsta tillitsnivån som tillhandahålls av kvalificerade elektroniska underskrifter (qualified electronic signatures, QES).

”Cryptomathic Signer, som är vår lösning för indirekt signering som skapar QES, används redan av flera eIDAS-kvalificerade leverantörer av betrodda tjänster, och det samma gäller för Nexus certifikatutfärdare (certificate authority). Vår nya gemensamma signaturlösning, som innehåller Cryptomathics Qualified Signature Creation Device (QSCD), kan integreras med befintliga affärsflöden och autentiseringsmekanismer”, säger Guillaume Forget, VD på Cryptomathic GmbH.

Vad du ser är vad du skriver under

Slutanvändarna signerar via en intuitiv vad du ser är vad du skriver under- funktionalitet (what you see is what you sign), vilket ger den mest praktiska användarupplevelsen samt stark oförnekbarhet (non-repudiation).

”Den här gemensamma lösningen är ett utmärkt komplement till våra egna tjänster för indirekt underskrift, som är molnbaserade och skapar avancerade elektroniska underskrifter. Våra egna e-signeringstjänster är mycket kostnadseffektiva och möter de flesta organisationers säkerhetsbehov, oavsett storlek eller bransch. Men vi är väldigt nöjda över att nu även kunna tillgodose behoven hos organisationer med de allra högsta säkerhetskraven”, säger Magnus Malmström.

Flera befintliga kunder

Den nya gemensamma lösningen har redan flera kunder, exempelvis en av Europas största postoperatörer.

”Vi är glada över att tillsammans med Nexus kunna erbjuda en sömlös integrerad lösning som tillhandahåller hantering av de betrodda identiteter som krävs för att leverera QES-tjänster. Våra gemensamma kunder drar nytta av den här integrationen genom att använda QES internt eller erbjuda sina kunder en säker e-signeringstjänst”, säger Guillaume Forget.

 

Om Cryptomathic

Cryptomathic är en global leverantör av säkra serverlösningar för företag inom ett brett spektrum av industrisektorer, inklusive bank och regering. Cryptomathic är världens mest erfarna aktör inom indirekt underskrift och WYSIWYS. Vi är teknikleverantörer till många nationella, centrala signeringslösningar och är mycket aktiva inom finansbranschen, där vi bland annat möjliggör eBanking-portaler med hjälp av teknik för digitala signaturer. Cryptomathic är en av de ledande säkerhetsleverantörerna inom sina nyckelmarknader och stöder sin globala kundbas som sedan länge består av många multinationella företag. För mer information, besök www.cryptomathic.com.

Publicerad 23/11 2018

Nyheter, kundberättelser och blogg