Nexus värderingar

We care, we innovate, we are committed.

Varje dag tar vi många beslut. Bara ett fåtal av dem görs av ledningsgruppen. Resten av dem är taktiska val, prioriteringar och konkreta beslut som tas lokalt, ofta nära våra kunder. Det är så vi vill ha det – korta beslutsvägar och raka svar.

För att göra det här möjligt har vi tagit fram värderingar och tydliga guidande principer som hjälper oss att följa vår företagskompass och gemensamt stäva mot samma mål.

We care
Vi vill att det ska gå att lita på oss. Vi är ödmjuka, agerar med ett långsiktigt perspektiv och tar ansvar. Vår ambition är att förstå våra kunders och kollegors behov så att vi kan hjälpa dem på bästa möjliga vis. Att vi bryr oss skapar både förtroende för oss som individer och för vårt företag.

Så här bryr vi oss:

 • Vi lyssnar alltid, och försöker förstå och vara redo att hjälpa till.
 • Vi litar på varandra, tror på oss själva och agerar med integritet.
 • Vi är genuint intresserade av människor och respekterar alla omkring oss, både inom och utanför företaget.
 • Vi visar empati i alla situationer och i alla relationer med kunder och kollegor.
 • Vi strävar efter att skydda miljön och spara på jordens resurser.
 • Vårt mål är att dela såväl glädje som utmaningar och motgångar.

 

We innovate
Vi verkar i en snabbrörlig värld där den tekniska utvecklingen går extremt snabbt och där våra kunder ständigt ställs inför nya utmaningar. Det här innebär höga krav och förväntningar på konstant innovation, vilket matchar våra höga ambitioner att förstå och hålla jämn takt med existerande behov. Men vi vill mer än så. Vi utmanar det konventionella och välkända. Vi kommer fortsätta leverera teknik i framkant och ligga steget före våra konkurrenter.

Så här innoverar vi:

 • Vi är proaktiva och förutser framtida utmaningar så att vi är förberedda på hur tekniken kommer påverka våra kunders behov.
 • Vi utmanar existerande föreställningar och oss själva för att lösa utmaningar på nya och innovativa sätt.
 • Vi analyserar och tar till oss ny teknik i syfte att utveckla nya produkter och lösningar.
 • Vi har ett öppet sinne och vågar vara kreativa.
 • Vi strävar ständigt efter att förbättra oss.
 • Vi driver på oss själva för att alltid leta efter nya och kreativa lösningar på problem.

 

We are committed:
Att möta och överträffa förväntningar är en viktig förutsättning för att nå framgång. Därför är vi också beredda att verkligen anstränga oss när det behövs. För oss är ansvar inspirerande och vi ser utmaningar som en naturlig drivkraft som ger oss energi till att ständigt förbättra oss och till att leverera det vi utlovat.

Så här är vi engagerade:

 • Vi tar personligt ansvar för vår gemensamma framgång.
 • Vi håller vad vi lovar.
 • Vi är lojala och vi finns alltid där för att göra det som behövs.
 • Vi tror på vad vi gör – kortsiktigt och långsiktigt.
 • Vi ser till att leverera och når alltid våra mål.
 • Genom fokus och passion skapar vi resultat som är över förväntan.