Nexus teknik möjliggör betrodda identiteter för framtidens fordon

Fordon som kommunicerar med varandra och sin omgivning förbättrar trafiksäkerheten, minskar miljöpåverkan, optimerar vägutnyttjandet och möjliggör förarlös körning. ”Säker kommunikation kräver betrodda identiteter, vilket positionerar Nexus väldigt väl”, säger Magnus Malmström, VD på identitetsföretaget Nexus Group.

Fordonsindustrin är nu mitt inne i en satsning på V2X-kommunikation (vehicle-to-everything), vilket innebär att fordon aktivt kommunicerar med varandra och väginfrastrukturen, och i framtiden även med fotgängare och cyklister.

Nytt ekosystem skapas

”V2X möjliggör att framtida fordon automatiskt åker åt sidan för utryckande ambulanser, att lastbilar kan köra i miljösmarta kolonner, och att du lämnar bilen vid infarten till parkeringshuset eftersom den sedan parkerar sig själv”, säger Magnus Malmström.

Ett helt nytt ekosystem håller på att byggas upp kring V2X. För att snabba på utvecklingen – det är osannolikt att EU kommer att uppnå sitt mål att minska antalet dödsolyckor i trafiken med 50 procent mellan 2010 och 2020 – har Europeiska kommissionen skapat en delegerad förordning gällande samverkande intelligenta transportsystem (Cooperative Intelligent Transport Systems, C-ITS).

”Nexus har en lång tradition av att stärka fordonsföretags informationssäkerhet, och vårt bidrag till det nya ekosystemet är att vi möjliggör de betrodda identiteter som är en förutsättning för integritet och säker kommunikation”, säger Magnus Malmström.

V2X-bilar släpps i sommar

Utvecklingen går i rask takt. Exempelvis har en Nexus-kund redan byggt upp en testväg med trafikljus som har V2X-stöd, och kunden lanserar bilar med V2X-stöd nu till sommaren.

”För att kunna leva upp till de höga krav som fordonstillverkarna ställer har vi vidareutvecklat vår identitetsplattform så att den nu klarar väldigt stora volymer och kan levereras som en tjänst”, säger Magnus Malmström.

Nexus identitetsplattform bygger på så kallad PKI (public key infrastructure), vilket är en öppen standard för att möjliggöra betrodda identiteter inom en lång rad områden.

Texten är tidigare publicerad i Dagens Industri.