Nu är det enkelt för kommuner och myndigheter att avropa Nexus produkter och tjänster!

Nexus finns med som leverantörer för Kammarkollegiets nya ramavtal för Identifiering och behörighet. Avtalet är betydligt mer omfattande än tidigare avtal som var helt fokuserade på kort. Nu kan din organisation enkelt avropa identitetslösningar som hjälper er att digitalisera säkert och skydda er mot cyberhot.

Förutom att erbjuda olika typer kort på avtalet ingår även tjänster för att personalisera kort med namn och foto, få korten kodade och klara att användas samt en fullständig lösning för digitala identiteter. Organisationer som väljer Nexus Smart ID kan utfärda och hantera identiteter i mobilen, på smartkort eller som ett virtuellt Tjänste-ID på en PC. Det är även enkelt att utöka lösningen med hantering av identiteter (certifikat) för servrar och andra enheter inom organisationen.

Nexus Smart ID plattform erbjuder den mest kompletta lösningen på marknaden kopplat till identitetshantering och kan användas för:

  • Säker inloggning, utan lösenord, till datorer, system och digitala källor
  • Mobilinloggning på PC och för att dela mobiler mellan flera personer i en arbetsgrupp
  • In-utpassering till lokaler, för säkra utskrifter (follow-me-print)
  • Komplett livscykelhantering av både fysiska och digitala identiteter

 

Kammarkollegiets avtalsperiod pågår mellan 2021-03-23--2024-03-22. Du kan läsa mer ramavtalet här.
 

Du kan välja att få våra lösningar som en molntjänst eller som en lokal installation. Kontakta oss så berättar vi mer och hittar den bästa lösningen för er organisation!

kontakta oss!

Några av Nexus viktiga kunder

Nexus har många kunder inom kommuner, regioner och myndigheter som använder en rad olika produkt- och tjänsteområden. Här finns fördjupad information om de lösningar som några kunder har valt: