Nexus lanserar onlineportalen Nexus GO för att göra sina produkter tillgängliga som tjänster

Identitets- och säkerhetsföretaget Nexus Group lanserar onlineportalen Nexus GO, där Nexus teknik kommer att finnas tillgänglig som tjänster. ”Det här innebär att det blir otroligt enkelt, snabbt och kostnadseffektivt att implementera våra lösningar för autentisering av användare, digital signering, IoT-säkerhet, identitethantering och passerkontrollsprodukter”, säger Lars Pettersson, VD för Nexus.

Databehandling i molnet har gjort det möjligt att erbjuda avancerade säkerhetslösningar som tjänster, och allt fler organisationer väljer att inte investera i lokala lösningar.

”Och för mindre organisationer kanske det inte ens finns något val: många har helt enkelt inte råd att drifta avancerade säkerhetslösningar på egen hand. Nexus GO gör användningen av pålitliga identiteter – som är grunden för alla säkerhetslösningar – tillgänglig för alla organisationer”, säger Lars Pettersson.

Nexus GO kommer till exempel göra det möjligt för en liten e-handelsaktör att implementera tvåfaktorsautentisering och digitala signaturer på bara några timmar, utan att behöva göra en stor investering.

Personlig onlinekatalog för unikt specificerade produkter

”Det kommer också vara möjligt för kunder att skapa en personlig onlinekatalog över sina unikt specificerade produkter för tillträdeskontroll, så som passerkort och taggar”, säger Lars Pettersson.

Om du till exempel behöver ett passerkort till en nyanställd kan du enkelt beställa det med ett par klick och få det levererat några dagar senare, fullt fungerande med dina passersystem direkt ur kuvertet.

”Nexus GO kommer också att göra det möjligt för en startup att enkelt göra sin nya enhet för sakernas internet (internet of things, IoT) säker via design, utan att behöva göra en tung initial investering i säkerhet. Med Nexus GO kan du enkelt skala i den takt du vill, vilket är smidigt när din nya produkt visar sig bli en succé. Och om den nya produkten floppar kan du bara säga upp Nexus GO-prenumerationen.”

Det finns också ett antal fördelar med att köpa säkerhetslösningar som tjänster för större organisationer, enligt Lars Pettersson.

”Tjänsterna i Nexus GO gör det möjligt att fokusera på kärnverksamheten, utan att behöva oroa sig för hårdvara, dedikerad personal eller underhåll. Verksamheterna vill själva snabbt beställa lösningar som tjänster, istället för att vänta på att IT-avdelningen ska köpa, testa och driftsätta lösningar”, säger Lars Pettersson.

I många fall är en molnbaserad lösning också säkrare än en lokal lösning, eftersom stora molnleverantörer har mer resurser för att stoppa hackare, enligt Lars Pettersson.

EUs nya dataskyddsförordning (GDPR)

”Vi har valt att köra Nexus GO på Microsofts molnplattform Azure, eftersom den plattformen erbjuder det starkaste integritetsskyddet med starka avtalsförpliktelser som täcker standarder för sekretess och bästa praxis. Och vi kommer naturligtvis följa EUs nya dataskyddsförordning (GDPR). Eftersom lösenord är osäkra och besvärliga används den kostnadsfria mobilappen Nexus Personal Mobile för inloggning med tvåfaktorsautentisering till Nexus GO. Att våra kunder kan känna förtroende för våra tjänster är avgörande för oss”, säger Lars Pettersson.

Det kommer att vara möjligt att testa Nexus GOs tjänster kostnadsfritt, och du får rapportering i realtid av din användning.

”Vi har verkligen ansträngt oss för att göra Nexus GO-tjänsterna attraktiva, transparenta och smidiga att använda. Vi vill vara så enkla som möjligt att göra affärer med: våra kunder kommer kunna göra det mesta själva online, utan att behöva vänta på att någon manuellt ska hjälpa dem skapa ett konto eller börja använda en tjänst. Men om frågor eller behov av rådgivning uppstår är vi naturligtvis beredda att hjälpa till”, säger Gustaf Broman, produktchef för Nexus GO.

Enklare för Nexus partners

Nexus GO kommer också att göra det lättare för Nexus partners att hjälpa sina kunder digitalisera sina verksamheter.

”Partners kommer enkelt kunna integrera våra lösningar i sina erbjudanden, vilket är särskilt bra för digitala byråer och webbyråer”, säger Gustaf Broman.

Den första tjänsten som lanseras i den nya onlineportalen är Nexus GO Authentication med svenskt BankID.

”Vi kommer att göra våra befintliga produkter tillgängliga som tjänster, en efter en. Och vi kommer också att släppa nya och kreativa lösningar. Sammansmältningen av den fysiska och den digitala världen innebär att samma digitala identiteter som används för digital access även används för fysisk access, och det här öppnar upp riktigt spännande möjligheter”, säger Gustaf Broman.

Trots att identitetssäkerhet som tjänst passar alla typer och storlekar av organisationer kommer en del fortfarande vilja ha lösningar installerade lokalt eller i en partners datacenter, enligt Gustaf Broman.

”Så vi kommer naturligtvis fortsätta erbjuda våra lösningar för lokal installation också. Några av våra konkurrenter erbjuder bara ett av alternativen, så vi ser det som en stor styrka att kunna erbjuda vår teknik på det sätt som kunden vill ha den”, säger Gustaf Broman.

Gå till Nexus GO.