Länk till engelsk version

Nexus integritetspolicy

Vi skyddar dina personuppgifter

Technology Nexus Secured Business Solutions AB (Nexus) värnar om din integritet. Vi uppskattar ditt intresse för våra produkter och tjänster och vill att du ska känna dig trygg på vår webbplats. Därför är det en självklarhet för oss att följa EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) och andra dataskyddsbestämmelser. Nexus är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på våra webbplatser, och vi har vidtagit de tekniska och organisatoriska åtgärder som är nödvändiga för att se till att förordningen följs både av oss och av våra externa tjänsteleverantörer.

Integritetspolicyn reglerar hur vi samlar in, behandlar och använder personuppgifter. Den beskriver också dina valmöjligheter vad gäller användning, tillgång och rättelse av dina uppgifter.

Genom att använda våra webbplatser godkänner du villkoren i denna integritetspolicy. Om du inte godkänner villkoren ska du inte använda webbplatserna.

Personuppgifter

Med personuppgifter avses all information som du frivilligt lämnar till oss och som identifierar dig, såsom kontaktuppgifter, ditt namn, din e-postadress, företagsnamn, adress, telefonnummer och annan information om dig själv eller ditt företag. Hit hör även navigeringsinformation som IP-adress och webbläsare. Personuppgifter kan också innefatta information om dig som är tillgänglig på internet, till exempel via Facebook, LinkedIn, Twitter, Xing, YouTube, Vimeo och Google, eller offentligt tillgänglig information som vi erhåller från tjänsteleverantörer. Vi behandlar aldrig känslig information på våra webbplatser.

Du kan utforska webbplatserna utan att ge någon information om dig själv. Vi kommer endast att be om dina personuppgifter när vi behöver dem för att leverera en tjänst som du beställer av oss. Om vi ber dig om ytterligare information som vi inte behöver för att leverera den aktuella tjänsten är det alltid frivilligt att uppge sådan information.

För att förbättra din användning av vår webbplats lagrar och behandlar vi navigeringsinformation såsom IP-adress, vilken webbläsare du använder och namnen på de sidor du besöker.

Grunder för användning av personuppgifter

I samband med hanteringen av dina beställningar behandlar vi dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig (artikel 6.1 (b) i GDPR).

Om du skickar oss frågor via kontaktformuläret kommer vi att samla in de personuppgifter du angett i formuläret, bland annat dina kontaktuppgifter, för att kunna besvara din fråga och eventuella uppföljningsfrågor. Vi behandlar dina personuppgifter på grundval av vårt berättigade intresse att utföra administrativa uppgifter och kundservice (artikel 6.1 (f) i GDPR). Vi delar inte informationen utan ditt godkännande. Vi lagrar de personuppgifter du anger i kontaktformuläret tills du begär att de raderas eller tills syftet med att lagra dem inte längre är aktuellt (t.ex. efter att vi uppfyllt din förfrågan). Obligatoriska eller lagstadgade bestämmelser, framför allt om obligatorisk lagringstid, påverkas inte av denna bestämmelse.

Dessutom, i enlighet med artikel 6.1 (f) i GDPR, behandlar vi dina personuppgifter i vårt berättigade intresse att underhålla och förbättra vår kundrelation, det vill säga att via post, e-post eller på annat vis skicka information till dig som vi anser kan vara av intresse för dig.

Vi kommer även att behandla din navigeringsinformation med hjälp av teknik baserad på cookies i vårt berättigade intresse att utvärdera, utveckla och förbättra dina sökningar i webbläsaren genom att personalisera webbplatserna (artikel 6.1 (f) i GDPR). Vi behandlar också navigeringsinformation med hjälp av pixeltaggar eller webb-beacons/webb-buggar i syfte att skräddarsy relevant innehåll på vår webbplats och i vår e-postmarknadsföring. Innan vi initierar tjänster av det här slaget, så kallad profilering, ser vi alltid till att du har fått information och gett ditt uttryckliga samtycke (i enlighet med artikel 6.1 (a) (GDPR). Du kan alltid återkalla ditt samtycke och då avslutas behandlingen. Mer om vår behandling av din navigeringsinformation kan du läsa i stycket ”Navigeringsinformation” nedan.

Innan vi behandlar personuppgifter baserat på vårt berättigade intresse gör vi alltid en intresseavvägning. Först när vi dragit slutsatsen att våra intressen är motiverade och inte utgör en integritetskränkning kommer vi att behandla personuppgifterna. Vi begränsar alltid mängden personuppgifter till sådana uppgifter som är nödvändiga för de ändamål som anges här. Givetvis kommer vi alltid respektera ditt val om du inte vill att vi ska använda dina personuppgifter till stöd för vår kundrelation (i synnerhet för ändamål som rör direktmarknadsföring). Om så är fallet klickar du på länken ”Avregistrera” längst ned i varje e-postmeddelade som du får av oss. Läs mer i avsnittet ”Dina rättigheter” längre ned.

Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till tredjeparter eller försöka dra nytta av dem på annat vis.

Uppgifter som överförs när du ingår avtal med oss

Vi överför personuppgifter till tredjeparter enbart i den mån det krävs för att uppfylla villkoren i ditt avtal, till exempel till företag som fått i uppdrag att leverera varor till dig eller till banker som fått i uppdrag att hantera dina betalningar. Dina uppgifter kommer inte att överföras i något annat syfte såvida du inte har gett ditt samtycke. Dina personuppgifter kommer inte heller att lämnas ut till tredjeparter i marknadsföringssyfte utan ditt uttryckliga samtycke.

Grunden för denna behandling av personuppgifter är artikel 6.1 (b) i GDPR som tillåter behandling av personuppgifter i syfte att fullgöra eller förbereda ett avtal.

Begränsad användning av personuppgifter för specifika ändamål

Vi samlar in, behandlar och använder de personuppgifter som du tillhandahåller endast för ovanstående ändamål.

Personuppgifter kommer bara att samlas in och vidarebefordras till statliga institutioner eller myndigheter som har rätt att ta emot sådan information inom ramen för gällande lagar, eller i de fall vi är tvungna på grund av ett domstolsbeslut. Våra medarbetare och medarbetare som arbetar för externa tjänsteleverantörer är skyldiga att inte avslöja några personuppgifter och att handla i enlighet med gällande integritetsskyddslagstiftning.

Lagring av personuppgifter

Vi behåller personuppgifter som du förser oss med så länge det är nödvändigt för ovanstående ändamål, och när så är tillämpligt, bara så länge du ger ditt samtycke, eller för att uppfylla våra juridiska skyldigheter, lösa tvister och/eller genomföra våra avtal. Därefter raderar vi på ett säkert sätt dina personuppgifter. Vi raderar personuppgifterna från våra servrar tidigare om du begär det i enlighet med vad som beskrivs i ”Dina rättigheter” och ”Avregistrera” nedan. Detta gäller förutsatt att det inte finns någon juridisk skyldighet att behålla personuppgifterna.

Navigeringsinformation

Med navigeringsinformation avses information om din dator och dina besök på denna webbplats, såsom IP-adress, platsinformation, typ av webbläsare, hänvisningskälla, hur långt ett besök är och vilka sidor som besökts.

Användning av navigeringsinformation

Vi använder navigeringsinformation för att sköta och förbättra våra webbplatser. Vi kan använda enbart navigeringsinformationen eller i kombination med andra personuppgifter för att förse dig med personaliserad information om Nexus.

Cookies (kakor)

Nexus använder kakor eller liknande teknik för att analysera trender, administrera webbplatser, spåra användares aktiviteter på webbplatser och samla in demografisk information om våra användare.

Med hjälp av cookies kan vi hjälpa dig att anpassa din onlineupplevelse. En cookie är en liten textfil som sparas av din webbläsare och lagras på din dator. Cookies används inte för att köra program eller för att sprida virus till din dator. Kakorna tilldelas unikt till dig och kan endast läsas av en webbserver på den domän som utfärdade kakan till dig. Ett av huvudsyftena med dessa textfiler är praktisk funktionalitet som sparar tid för dig som besökare. Kakan talar om för webbservern att du har återvänt till en viss webbsida. Om du till exempel personaliserar sidor på dina webbplatser, eller laddar ned ett innehållserbjudande, hjälper kakan oss att komma ihåg den information som du angett vid tidigare besök. När du återvänder till samma webbplats kan den information som du tidigare lämnade, tas fram. Om du vill ladda ned något ytterligare, behöver du alltså inte fylla i lika mycket information som tidigare.

Du kan välja att godkänna cookies eller inte. De flesta webbplatser godkänner automatiskt cookies, men om du inte vill tillåta dem kan du oftast ändra dina inställningar i webbläsaren. Mer information om hur du ändrar inställningarna får du av din webbläsarleverantör. Om du väljer att inte tillåta cookies riskerar du att gå miste om vissa funktioner på Nexus webbplatser. Nexus kontrollerar vilka av våra webbplatser och webbsidor du besöker för att kunna avgöra vilka som är de mest populära och välbesökta. Denna information används sedan för att leverera skräddarsytt innehåll till Nexus kunder utifrån vad de är mest intresserade av.

Google Analytics

Den här webbplatsen använder webbanalystjänsten Google Analytics. Leverantör är Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics använder cookies (kakor). Cookies är textfiler som lagras på din dator och gör det möjligt att analysera hur webbplatsen används. Information om hur du använder webbplatsen överförs vanligtvis till en Google-server i USA, där den lagras.

Google Analytics lagrar cookies med stöd av artikel 6.1 (f) GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse att analysera användarbeteende för att optimera båda sin webbplats och reklam.

IP-anonymisering

Vi har aktiverat IP-anonymisering på denna webbplats. Din IP-adress kommer att förkortas av Google inom EU eller av andra parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) före överföringen till USA. Endast i undantagsfall skickas den fullständiga IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där. Google kommer att använda denna information på uppdrag av operatören av denna webbplats för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och tillhandahålla andra tjänster avseende webbplatsaktivitet och internetanvändning för webbplatsoperatören. IP-adressen som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med annan data som innehas av Google.

Google kommer endast att använda denna information för att analysera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet till webbplatsoperatörer och tillhandahålla andra tjänster avseende webbplatsaktivitet och internetanvändning. Google kommer även att överföra denna information till tredjeparter om det krävs enligt lag eller om sådan tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att associera din IP-adress med annan data som innehas av Google.

Google Analytics lagrar cookies med stöd av artikel 6.1 (f) GDPR. Nexus har ett berättigat intresse att analysera användarbeteende för att optimera både webbplats och reklam.

Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att inte tillåta kakor, men kom ihåg att du då kan gå miste om vissa funktioner på webbplatsen. Du kan välja att inte låta aktiviteten på din webbplats vara tillgänglig för Google Analytics genom att ladda ned och installera webbläsartillägget Google Analytics Opt-out för din webbläsare: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Mer information om hur Google Analytics hanterar användardata finns i Googles integritetspolicy: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Google Analytics Remarketing

Våra webbplatser använder funktionerna i Google Analytics Remarketing i kombination med funktionerna i Google AdWords och DoubleClick. Tjänsten tillhandahålls av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Detta gör det möjligt att länka målgrupper för marknadsföringserbjudanden som skapas med Google Analytics Remarketing till funktionerna i Google AdWords och Google DoubleClick. På så vis kan marknadsföring som baseras på dina personliga intressen utifrån din tidigare användning och surfaktivitet på en enhet (t.ex din mobiltelefon) visas på andra enheter, som en surfplatta eller dator.

När du har gett ditt samtycke kommer Google att associera din webb- och apphistorik med ditt Google-konto för detta ändamål. På så sätt kan samma personliga annonsmeddelanden visas på vilken enhet du än loggar in med ditt Google-konto.

För att stödja den här funktionen samlar Google Analytics in Google-autentiserade id av användare som är tillfälligt kopplade till våra Google Analytics-data för att definiera och skapa målgrupper för annonsmeddelanden via flera enheter.

Du kan välja att avstå från remarketing/inriktning på flera enheter genom att stänga av personlig annonsering i ditt Google-konto via följande länk: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Insamlingen av uppgifter i ditt Google-konto baseras enbart på ditt samtycke, som du kan lämna eller återkalla från Google i enlighet med artikel 6.1 (a) i GDPR. För datainsamlingsaktivitet som inte slagits ihop i ditt Google-konto (t.ex. därför att du inte har något Google-konto eller att du valt att inte tillåta sammanslagning) baseras insamlingen av uppgifter på artikel 6.1. (f) i GDPR. Nexus har ett berättigat intresse att analysera anonymt användarbeteende i marknadsföringssyfte.

Mer information om detta samt Googles integritetspolicy hittar du på: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Google AdWords och Google Conversion Tracking

Den här webbplatsen använder Google AdWords. AdWords är ett onlinebaserat annonsprogram från Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (Google).

Som en del av Google AdWords, använder vi så kallad konverteringsspårning. När du klickar på en annons som administreras av Google, skapas en konverteringsspårningskaka. Cookies, eller kakor, är små textfiler som din webbläsare lagrar på din dator. Dessa går ut efter 30 dagar och används inte för personlig identifiering av användaren. Om användaren besöker vissa webbplatssidor och cookien ännu inte har gått ut, kan Google och webbplatsen se att användaren klickat på annonsen och fortsatt till en viss sida.

Varje Google AdWords-annonsör har en egen cookie. Kakorna kan alltså inte spåras med hjälp av en AdWords-annonsörs webbplats. Den information som erhålls genom att använda konverteringskakan används för att skapa konverteringsstatistik till AdWords-annonsörer som valt konverteringsspårning. Nexus får veta hur många användare som totalt har klickat på en viss annons och omdirigerats till en taggsida för konverteringsspårning. Annonsörer får dock ingen information som kan användas för att identifiera användarna. Om du inte vill delta i spårning kan du enkelt välja att ta bort det genom att avaktivera Google Conversion Tracking Cookie via inställningarna i din webbläsare. På så vis kommer du inte ingå i statistiken över konverteringsspårningen.

Konverteringskakor lagras i enlighet med artikel 6.1 (f) GDPR. Nexus har ett berättigat intresse att analysera användarbeteende för att optimera både webbplats och reklam.

Närmare information om Google AdWords and Google Conversion Tracking finns i Googles integritetspolicy på: https://www.google.de/policies/privacy/.

Om du vill bli informerad om användningen av cookies kan du konfigurera din webbläsare så att du från gång till gång kan bestämma om du vill tillåta cookies eller inte. Eller också kan din webbläsare konfigureras så att den i vissa fall alltid automatiskt tillåter cookies eller inte, eller att kakorna automatiskt raderas när du stänger webbläsaren. Genom att avaktivera cookies kan vissa funktioner i din webbläsare begränsas.

Google Maps

Den här webbplatsen använder Google Maps karttjänst via en API. Leverantör är Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

För att använda Google Maps är det nödvändigt att spara din IP-adress. Denna information överförs vanligtvis till en Google-server i USA, där den lagras. Leverantören av denna webbplats kan inte påverka denna dataöverföring.

Användningen av Google Maps handlar om att göra vår webbplats attraktiv och göra det lättare att lokalisera platser som vi anger på webbplatsen. Detta utgör ett berättigat intresse enligt artikel 6.1 (f) i GDPR.

Ytterligare information om hantering av användardata finns i Googles dataskyddsinformation på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Pixeltaggar (webb-beacons/webb-buggar)

Vi använder en teknik som kallas pixeltaggar (webb-beacons/webb-buggar). Den ger oss information om vilket innehåll som efterfrågas, och därmed kan vi hantera webbplatsen mer effektivt. Pixeltaggar är små bilder med en unik identifierare och snarlika funktioner som cookies och används för att spåra hur internetanvändare rör sig på nätet. Till skillnad från cookies, som lagras på användarens hårddisk, bäddas pixeltaggar in osynligt på webbsidor och är ungefär i storlek med punkten i slutet av denna mening. Vi använder pixeltaggar i våra html-baserade e-postmeddelanden för att ta reda på vilka meddelanden som öppnas av mottagaren. Detta gör det möjligt för oss att mäta effektiviteten i marknadsföringskampanjer och annan kommunikation. Vi kopplar ihop den information som samlas in av pixeltaggar i e-postmeddelanden till våra kunders personuppgifter. När det gäller hanteringen av pixeltaggar ber vi alltid om ditt samtycke, och om du vill kan du alltid återkalla samtycket.

Marknadsföringsautomation:
Hur vi använder information för att förse dig med rätt innehåll

Vi använder navigeringsinformation kombinerat med personuppgifter för att förse dig med sådant innehåll på vår webbplats och i vår e-postmarknadsföring som vi tror kan vara av intresse för dig. Vi vill att du alltid ska få relevant och värdefullt innehåll från Nexus. Därför gör vi en så kallad profilering som gör det möjligt för oss att välja rätt innehåll till dig.

Transparens är vår viktigaste prioritering. Därför kommunicerar vi öppet vår segmenteringslogik, som är grunden för vår e-postmarknadsföring.

Vi delar in vår databas i tre steg:

  • Steg 1: Språk
  • Steg 2: Bransch
  • Steg 3: Steg i kundresan

Detta skapar följande struktur:

I vår e-postmarknadsföring kommer du att få ett innehåll som matchar ditt språk och din bransch. I den bästa av världar får du på så vis svar på de frågor du har i det köpskede du befinner dig.

För att få veta mer om kundresan och dess tre steg – medvetenhet, övervägande och köp – rekommenderar vi att du läser 2 min read on the Hubspot Sales Blog. Om du har ytterligare frågor om vår marknadsföringsstrategi är du välkommen att kontakta oss på marketing@nexusgroup.com.

Överföring av information till tredjeländer

Vi har tecknat avtal med CRM-leverantören och Marketing Software HubSpot beträffande lagring och behandling av data inom ramen för våra försäljnings- och marknadsföringsprocesser: HubSpot, Inc., 25 First Street, 2nd Floor, Cambridge, MA 02141 USA. Hubspot har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda sina kunders personuppgifter.

Läs mer om datasäkerhet på Hubspot:

I enlighet med vår användning av cookies kan dina personuppgifter överföras och lagras av Google, Inv. på servrar i USA.

När personuppgifter överförs utanför EU/EES ser vi alltid till att skyddsnivån för personuppgifterna är densamma som om överföringen ägde rum inom EU/EES. Personuppgiftsskyddet säkerställs genom att ingå standardavtalsklausuler i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR) eller på annat sätt för att säkerställa att det finns en rättslig grund för överföring eller behandling i enlighet med GDPR.

Information om barn

Personer under 18 år ska inte överföra personuppgifter till oss utan samtycke från sina föräldrar eller andra vårdnadshavare. Kontakta oss på dpo@nexusgroup.com om du tror att vi har samlat in information om ett barn under 13 år så att vi kan radera informationen.

Personuppgiftsskydd

Vi har vidtagit de tekniska och organisatoriska åtgärder som är nödvändiga för att skydda dina personuppgifter mot uppsåtlig eller oaktsam hantering, förlust eller förstörelse och för att skydda dem från obehöriga personer. Alla våra medarbetare och alla som är inblandade i personuppgiftshantering är skyldiga att följa dataskyddsförordningen, andra gällande lagar och att hantera personuppgifter konfidentiellt. Våra medarbetare utbildas regelbundet i dessa frågor av vårt dataskyddsombud.

När personuppgifter samlas in via vår webbplats krypteras alltid överföringen med SSL i syfte att förhindra att informationen missbrukas av tredje part. Vi förbättrar löpande vårt säkerhetsarbete i enlighet med utvecklingen av nya tekniska standarder.

Om du har frågor om säkerheten för personuppgifter kan du kontakta oss på dpo@nexusgroup.com.

Ändringar av integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att ändra våra dataskyddsregler i takt med den tekniska utvecklingen. I dessa fall kommer vi att anpassa vår integritetspolicy i enlighet med dessa ändringar. Se alltid till att du har den senaste versionen av vår integritetspolicy till hands. Om det skulle ske några större förändringar eller uppdateringar kommer vi att informera dig antingen via e-post eller via vår webbplats.

Länkar

På våra webbplatser finns länkar till andra webbplatser. Denna integritetspolicy gäller inte dessa andra webbplatser, som har sina egna integritetspolicyer och eventuellt andra policyer. Om du väljer att följa dessa länkar bör du ha i åtanke att vi inte kontrollerar eller ansvarar för innehåll och praxis som gäller dessa andra webbplatser. Att vi tillhandahåller sådana länkar innebär inte att vi godkänt andra webbplatser, deras innehåll, ägare eller metoder.

Sociala mediefunktioner

Innehållet på våra sidor kan delas via andra sociala nätverk som Facebook, Twitter eller LinkedIn. Den här webbplatsen använder delningsfunktionen AddToAny. Detta verktyg skapar direktkontakt mellan nätverk och användare först när användarna klickat på en av dessa knappar.

Verktyget överför inte automatiskt användardata till operatörerna av dessa plattformar. Om användarna är inloggade på ett eller flera sociala nätverk kommer knapparna för gilla, +1 och dela i Facebook, Twitter, LinkedIn med flera att visa ett informationsfönster där användaren kan redigera texten innan den skickas.

Våra användare kan dela innehållet på sidan via sociala nätverk utan att deras leverantörer skapar profiler av användares surfbeteende. Mer information och AddToAnys integritetspolicy finns på: https://www.addtoany.com/privacy

Dina rättigheter

Granska, rätta och ta bort personuppgifter

På din begäran kommer Nexus att förse dig med information om huruvida vi innehar några personuppgifter om dig. Om du lämnat ut personuppgifter till oss har du rätt att:

  • Granska alla personuppgifter som vi behandlar om dig.
  • Begära att vi rättar eventuella fel, inaktuell information eller utelämnanden avseende information som du lämnat till oss.
  • Begära att din användarinformation inte används för att kontakta dig.
  • Begära att din användarinformation raderas från eventuella e-postlistor eller andra listor relaterade till marknadsföringsutskick som vi använder.
  • Begära att din användarinformation raderas ur våra register.
  • Välja att inte längre bli kontaktad av Nexus eller tredje part.

På din begäran hjälper vi dig också att överföra dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Om du vill utöva någon av dessa rättigheter är du välkommen att kontakta oss på dpo@nexusgroup.com eller skicka e-post till vårt dataskyddsombud (se kontaktuppgifter nedan). Vi kommer att besvara din begäran om att ändra, rätta eller radera din information inom en skälig tidsperiod samt informera dig om den åtgärd vi vidtagit.

Vi hoppas att vi sinsemellan kan lösa frågor om vår hantering av dina personuppgifter på ett effektivt sätt. Kom dock ihåg att du alltid har rätt att lämna in klagomål om vår behandling av dina personuppgifter till behörig tillsynsmyndighet i din jurisdiktion.

Avregistrera

Du kan avregistrera dig från våra marknadsföringsutskick genom att klicka på länken ”avregistrera” längst ned i våra e-postmeddelanden, eller via mejl till dpo@nexusgroup.com. Du kan också skicka vanlig post till vårt dataskyddsombud på nedanstående kontaktuppgifter. Däremot kan inte kunder välja att avregistrera sig från e-postmeddelanden om transaktioner som rör deras konto hos oss.

Frågor, förslag och klagomål

Om du har frågor om denna policy eller om du vill lämna ett förslag eller klagomål är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud enligt nedan.

Vem är ansvarig för datainsamlingen på webbplatsen?

Ansvarig för behandling av data på denna webbplats är:

Nexus Group
Telefonvägen 26 126 26 Hägersten,
Telefon: +46 8 685 45 60
Telefax: +46 8 685 45 61
E-post: contact@nexusgroup.com

Den ansvariga är den fysiska eller juridiska person som ensam eller gemensamt med andra beslutar varför och hur personuppgifter ska behandlas.

Denna integritetspolicy antogs den 24 maj 2018