Nexus erbjuder stöd för anslutning till Skolverkets Digitala Nationella Prov (DNP)

Fram till 2022 genomför Skolverket prov och tester inför generellt införande av Digitala Nationella Prov (DNP). Genom införande av DNP erbjuder Skolverket högre kvalitet och bättre säkerhet samt effektivare hantering när det gäller genomförande av prov som är gemensamma för hela Sverige.

För att ansluta till Digitala Nationella Prov så måste skolhuvudmannen ha kontroll på sina elever samt erbjuda möjligheten att ansluta dessa via en identitetsfederation.

Nexus Hybrid Access Gateway (HAG) är en utmärkt lösning för att erbjuda säker inloggning för skolelever samt att via federation (SAML-IDP) koppla upp mot Skolverket.

”Enklast, och billigast, sker detta via Skolfederation, men också direktuppkoppling från Nexus HAG mot Skolverket är möjligt,” säger Stefan Runneberger, expert på offentlig infrastruktur på Nexus. ”Skolfederation och Skolverket erbjuder kostnadsfri uppkoppling, något som bör locka många skolhuvudmän att ansluta den vägen.”

Nexus var redan från början med och deltog i utformandet av Skolfederation. Under de senaste åren har allt fler huvudmän och tjänsteleverantörer i form av skolplattformar och läromedel anslutit sig. Att använda Skolfederation för säker access till Skolverkets DNP är ett nytt användningsområde som passar mycket väl in i den infrastruktur Skolfederation bygger på.

”Genom att erbjuda effektiv administration av inloggning för elever, metoder för 2FA som passar att använda på 1-to-1 elevdatorer/plattor integrerat med en kraftfull IDP så kan Nexus erbjuda väl uttestad plattform för anslutning till Skolfederation, och till Skolverkets DNP,” säger Stefan Runneberger.

 

Från Skolverkets hemsida:

Skolorna behöver ha en säker tjänst för identitetshantering för inloggning till proven

För att möjliggöra en säker inloggning till provtjänsten behöver alla deltagande skolor vara anslutna till en identitetsfederation. En identitetsfederation är en lösning som säkerställer att personen som försöker logga in till provtjänsten kommer från en betrodd användarorganisation.

Identitetsfederationen ställer krav på att skolan följer de regler, standarder och krav på säkerhet som identitetsfederationen har ställt upp. Det kommer att vara möjligt att ansluta till provtjänsten för digitala nationella prov genom olika identitetsfederationer.

Många skolor är idag till exempel anslutna till Skolfederation för att kunna använda andra digitala tjänster i sin verksamhet. Skolfederation är en lösning från Internetstiftelsen och den kommer även att kunna användas för att ansluta till provtjänsten för digitala nationella prov.

För vidare information hänvisas till Skolverkets och Skolfederations hemsida.

Läs om Digitalisering av de nationella proven

Om Nexus lösningar för Skolfederation:

Nexus inloggnings- och access-plattform Hybrid Access Gateway (HAG) är en integrerad del i Nexus heltäckande koncept Smart ID. Smart ID omfattar säkra bärare av identiteter (tjänstekort, mobile eID), säker inloggning (HAG) och digitala signaturer, signeringstjänst som är certifierad av DIGG.

HAG var först ut att koppla upp mot Skolfederation, och idag är det många skolhuvudmän som använder HAG för säker anslutning till skolans gemensamma federation. Mer än 100 kommuner använder HAG idag – för de som ännu inte är anslutna till Skolfederation kan detta göras med enkel konfiguration!