Nexus SE46

Nexus SE46 är en vitlistningsmjukvara som gör datorer och smarta enheter immuna mot skadlig kod. Den kan användas på alla Windows-baserade system, till exempel mejlservrar, filservrar, webbservrar, databasservrar, bankomater, kassaapparater, automatiserade produktionssystem, robotar, medicinsk utrustning, övervakningssystem och militär utrustning.

Vitlistning är motsatsen till antivirusprogrammens svarta lista över skadlig kod: en lista över program som är godkända att köras på systemet skapas, och vitlistningsmjukvaran blockerar alla program som inte uttryckligen får köras. Det betyder att det är omöjligt för skadlig kod att köras på ett system som skyddas av vitlistningsmjukvara.

Det finns många sorters skadlig kod, och den sprids antingen via internet eller via enheter som USB-pinnar som laddas med skadlig kod eller smittade bärbara datorer.

Ny skadlig kod skapas hela tiden, och antivirusprogram fungerar bara när den skadliga mjukvaran har upptäckts och lagts till i den svarta listan. Dessutom kommer skadlig kod som är specifikt skapad för att attackera ett visst mål aldrig med på antivirusprogrammens svarta listor.

Om du använder vitlistningsmjukvara innebär det även att det inte är lika viktigt att omedelbart patcha sårbarheter i annan mjukvara i systemet. För att installera en patch krävs det ofta att systemet startas om, och när det gäller kritiska system behöver sådana avbrott planeras noga.

Nexus SE46 består av en administrationsportal, en certifikatutfärdare som används för att digitalt signera den godkända mjukvaran samt agenter på de enskilda datorerna. De flesta andra vitlistningslösningar behöver en internetanslutning, men SE46 fungerar lika bra för ouppkopplad utrustning.

I över tio år har Nexus SE46 använts av våra kunder inom en mängd olika områden. Mjukvaran kan användas för att:

  • Förhindra dyra avbrott i produktionslinjer, orsakade av skadlig kod.
  • Undvika inkomstförlust på grund av oavsiktliga eller riktade attacker med ransomware mot kassaapparater.
  • Förhindra pengastöld från smittade bankomater.
  • Uppfylla betalkortindustrins (payment card industry, PCI) krav genom att kontrollera all mjukvara som körs på servrar som hanterar betalningsdata.
  • Uppfylla kraven i EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) genom att dramatiskt minska risken för förlust av personuppgifter.
  • Skydda funktionalitet och undvika driftstopp i medicinsk utrustning, bärbara datorer i ambulanser, och receptions- och tidhanteringssystem på sjukhus.

I den här korta videon beskriver Ragnar Schierholz, chef för Cyber ​​Security – Process Automation på ABB, fördelarna med vitlistning och varför ABB använder SE46 i sitt styrsystem System 800xA:

The product is suitable if you want to:

  • Göra befintlig utrustning och IT-system immuna mot mjukvarubaserat intrång.
  • Tillverka smarta enheter som är skyddade redan från början.
  • Skydda smarta enheter oavsett om de har en internetanslutning eller inte.