Så lägger du mer tid på IT-utveckling och mindre på underhåll

En IT-chef som bara upprätthåller nuläget är inte värdefull för organisationen. Som ledande inom IT för din organisation, måste du hitta sätt att flytta budget och resurser så att de kan användas för aktiviteter som adderar värde till verksamheten.

1. Hitta sätt att automatisera

Automatisering kan ganska enkelt tillämpas på många ställen. När du letar efter tillämpningar där rutinuppgifter kan automatiseras, börja med de ärenden som belastar supporten mest. Automatisering inom dessa områden frigör supportpersonal att arbeta med uppgifter med större värde, såsom användarutbildning och att lösa mer komplexa verksamhetsproblem.

Det finns många automatiserade supportsystem för att utföra rutinmässiga supportärenden som att till exempel ansluta till skrivare eller komma åt filkataloger.


Vill du lära dig mer om hur du kan spendera mer tid på IT-utveckling och mindre tid på underhåll? Ladda ner vår guide: IT-chefens lathund.


2. Använd standardleverantörer till standardtjänster

Samtidigt som det finns vissa saker din organisation gör som skiljer ut er, så är det också många aktiviteter som är gemensamma för alla företag. Uppgifter som bokföring, e-post och chat-funktioner kan hanteras säkert och till en rimlig kostnad av externa tjänsteleverantörer. Det finns två stora fördelar med detta.

Den första är att ni inte längre behöver spendera en stor budget varje år på att uppdatera hårdvara, och på det sättet kan få mer pengar över till projekt som kan addera värde till verksamheten. Den andra är att operativ personal frigörs till att arbeta med nya projekt snarare än att spendera tid på att åtgärda mjukvaru- och hårdvaruproblem.

3. Bli av med gamla system

Många stora organisationer har system som antingen gör samma jobb som något annat system eller utför mindre arbeten som kan upphöra helt och hållet.

Förutom att frigöra supportpersonal, kan ni också reducera kostnaderna för mjukvarulicenser och underhåll. Det i sin tur frigör tillgångar som kan användas antingen till att anställa fler utvecklare eller sätta in nya system som reducerar kostnader och frigör personal inom andra områden.

4. Dela information genom utbildning

Utbildning är ett av de första områdena där man skär ner när det är dåliga tider. Men nya kunskaper kan ge en enorm fördel.

Läkare är tvungna att konstant uppdatera sina kunskaper så att processer som tidigare var
tidskrävande blir rutin och patienter tillfrisknar fortare. Detsamma är tillämpbart inom teknik. Genom att upprätthålla och öka kunskaperna i ditt team, kommer ni att hitta nya sätt att lösa problem som sparar tid så att ni kan fokusera på nya projekt snabbare.

5. Leta efter nya sätt att göra saker

Ni kan inte göra samma saker om och om igen och förvänta er ett annat resultat.

Ett bra exempel är sättet på vilket många företag har hållit fast vid vattenfallsmodellen inom mjukvaruutveckling. Det fungerade när IT hade nycklarna till teknik-kungariket, men användare idag förväntar sig att systemen anpassar sig till deras behov fortare än någonsin.

Korta beslutsvägar är att föredra. Nya rörelser som agil utveckling och DevOps gillas inte av alla, men de har till stor del bidragit att göra IT-avdelningar mer tillgängliga. Som ett resultat har de kunnat leverera mer till verksamheten snabbare än någonsin förut. Även när de lägger ner samma tid på utveckling, så förverkligas fördelarna i verksamheten snabbare än förut.

Vill du lära dig mer om hur du kan spendera mer tid på IT-utveckling och mindre tid på underhåll? Ladda ner vår guide: IT-chefens lathund.

Guide: Ladda ner vår lathund med de viktigaste säkerhetsåtgärderna