Smart ID Workforce

Utfärda, hantera och använd betrodda identiteter för din arbetsplats i form av digitala smarta kort för mobila enheter samt fysiska ID-kort.

Få ordning på behörighetskaoset och digitalisera säkert

Nexus plattform Smart ID Workforce gör det möjligt för organisationer att utfärda, hantera och använda betrodda tjänsteidentiteter, oftast i form av multifunktionella ID-kort eller digitala smarta kort på telefoner och bärbara datorer. Identiteterna kan användas för all fysisk och digital access, vilket innebär att organisationen och dess anställda inte behöver hantera flera lösenord, kort och tokens per person. Tillförlitliga tjänsteidentiteter är också en förutsättning för att möjliggöra en så kallad  Zero Trust-modell,

vilken säkerhetsexperter rekommenderar att alla organisationer genomdriver för att kunna digitalisera säkert och undvika cyberbrottslighet. Med Smart ID Workforce hanteras företagets identiteter i ett centralt identitets- och säkerhetssystem, som enkelt kan integreras i befintliga HR-system, företagskataloger samt system för fysisk och digital access. Det här möjliggör en smidig och säker on- och offboarding av anställda och konsulter samt gör det enkelt att spåra händelser och genomföra revisioner.

Visuell identifiering

Kryptering

Multifaktorautentisering

E-underskrifter

Fysisk access

Visuell identifiering

Multifaktorautentisering

Fysisk access

E-underskrifter

Kryptering

Vilka organisationer är lösningen till för?

Smart ID Workforce-plattformen hjälper till att lösa flera utmaningar som många stora organisationer står inför, oavsett bransch. De måste:

 • Utfärda tjänstekort, nyckelbrickor och virtuella tokens till sina anställda på ett effektivt och säkert sätt.
 • Möjliggöra smidig och säker inloggning till Windows, molnapplikationer och andra digitala resurser.
 • Förbättra säkerheten för mobila enheter och möjliggöra mejlkryptering.
 • Dra nytta av tids- och resursbesparande teknik som elektroniska underskrifter, automatisering och självbetjäning.
 • Följa lagar och regler, såsom GDPR, eIDAS och NIS.
 • Ge sina anställda säker tillgång till rätt lokaler.

Känner du igen de här utmaningarna?

Låt oss hjälpa dig

Hur fungerar det?

Smart ID Workforce är en identitets- och säkerhetsplattform som består av standardiserade och lättanvända moduler:

 • Physical ID – låter dig utfärda visuella ID:n och RFID-kort samt hantera deras livscykler (modulen innehåller grundläggande integration med passerkontrollsystem).
 • Digital ID – låter dig utfärda certifikat till digitala smarta kort på telefoner och bärbara datorer samt smartkort, och hantera deras livscykler.
 • Physical Access – låter dig integrera med passerkontrollsystem samt hantera accessgrupper och behörigheter.
 • Digital Access – låter dig använda en accessportal med tvåfaktorsautentisering, samlad inloggning (single sign-on) och federation.
 • Digital Signing – låter dig använda elektroniska underskrifter.
 • Corporate PKI – låter dig utfärda och hantera stora volymer av PKI-certifikat (public key infrastructure).

Du väljer de moduler som passar dina behov. De flesta processerna är automatiserade eller hanteras av slutanvändaren via självbetjäningsfunktioner.

Läs alla detaljer i Nexus Doc

Använd som en tjänst eller installera

Du kan använda Smart ID Workforce-plattformen som en tjänst eller installera den lokalt och sköta driften själv – eller välja en hybridlösning.

Med en hybridlösning körs det mesta av lösningen i molnet eller i Nexus eller en partners datacenter. Du väljer vilka delar av lösningen du vill ha lokalt: många organisationer vill exempelvis ha egna kortskrivare för att kunna ge ut kort utan fördröjning, och vissa vill själva ha hand om sina processorer för kryptering (hardware security modules, HSMs).

Vi hjälper dig att välja rätt setup.

Prata med en expert

Kombinera digitala och fysiska identitetsbärare

Med Smart ID Workforce kan du utfärda, hantera och använda alla typer av identitetsbärare, såsom multifunktionella ID-kort (common access cards, CACs), RFID-kort, nyckelbrickor, smarta kort, certifikat och digitala smarta kort för mobila enheter.

Det mest populära valet är att använda en kombination av:

 • Multifunktionella ID-kort, som är fysiska kort som kan användas för ett brett spektrum av applikationer, såsom visuell identifiering, molntjänst- och datorinloggning, öppning av dörrar och skåp, säkra utskrifter (follow-me printing) samt elektroniska underskrifter.
 • Säkra och lättanvända digitala smarta kort för mobila enheter, som kan användas för ett allt större antal applikationer – snart kommer de kunna användas till allt som fysiska kort klarar av.

Vi hjälper dig hitta rätt kombination.

Prata med en expert

Slipp pappershantering med eIDAS-anpassade e-underskrifter

Låt dina användare göra tillförlitliga elektroniska underskrifter på PDF:er, XML-formulär och annan data med hjälp av sina fysiska eller digitala identitetsbärare. E-underskriftslösningarna i Smart ID Workforce baseras på så kallad public key infrastructure (PKI) och en kryptografisk mekanism som kallas digital signatur. Det här innebär att du kan göra avancerade elektroniska underskrifter enligt EU-förordningen eIDAS och liknande regler i andra jurisdiktioner. Med Nexus lösningar för e-underskrifter blir det enklare och säkrare att digitalisera.

Mer info om Nexus lösningar

Beställ kort online eller producera dem lokalt

Vill du beställa dina kort – såsom multifunktionella ID-kort, visuella ID:n, smarta kort eller RFID-kort – online från Nexus eller vill du skriva ut och koda dem på egen hand? Smart ID Workforce tillhandahåller allt du behöver för båda tillvägagångssätten.

Mindre eller medelstora organisationer väljer oftast att beställa sina kort som en tjänst, medan större företag ofta väljer ett kombinerat tillvägagångssätt: de beställer de flesta korten från Nexus och har en eller några lokala skrivare för omedelbart utfärdande av kort.

Vi hjälper dig att hitta det bästa tillvägagångssättet för din organisation.

Se videon om kortproduktion

Betala som prenumeration eller köp loss

Du bestämmer hur du vill betala för Smart ID Workforce: föredrar du en prenumerationsmodell där du bara betalar för det du använder, eller vill du äga mjukvarulicenser och hårdvara?

Vi hjälper dig att hitta rätt betalningsmodell.

Prata med en försäljare

Varför välja Nexus?

De viktigaste fördelarna med Smart ID Workforce-lösningen är att den:

 • Möjliggör en så kallad Zero Trust-modell, vilken säkerhetsexperter rekommenderar att alla organisationer genomdriver för att kunna digitalisera säkert och undvika cyberbrottslighet.
 • Är den enda heltäckande lösningen för tjänsteidentiteter som innefattar alla typer av identitetsbärare, såsom multifunktionella ID-kort, RFID-kort, nyckelbrickor, smarta kort, samt digitala smarta kort för telefoner och datorer.
 • Gör livet enklare för både slutanvändare och administratörer, eftersom den tillhandahåller automatisering, notifieringar samt självbetjäning.
 • Integreras med din befintliga infrastruktur, såsom Active Directory, HR-system, passersystem samt certifikatutfärdare (certificate authority).
 • Hjälper till att säkerställa spårbarhet och efterlevnad av lokala och globala bestämmelser.
 • Erbjuds både som en tjänst och för lokal installation, eller som en kombination av båda metoderna.
Boka en gratis konsultation