Nexus helhetslösning för Smarta ID:n

Nexus erbjuder en lättadministrerad lösning som låter dina användare identifiera sig visuellt, logga in, öppna dörrar, signera transaktioner, betala, och göra säkra utskrifter – med ett enda Smart ID. Identiteten finns oftast på ett kort, men mobil-ID:n och andra identitetsbärare kan också användas.

Nexus helhetslösning för Smarta ID:n består av multifunktionella ID-kort med foton (även kallade tjänstekort, företagslegitimationer eller common access cards) och mjukvara för hantering av olika typer av fysisk och digital access. Lösningen innehåller även funktioner för att enkelt och effektivt hantera hela livscykeln för korten samt mobil-ID:n och andra identitetsbärare.

En identitet, flera bärare

Det är en mycket god idé att ha en användares digitala identitet på två eller flera olika identitetsbärare. Det kan exempelvis var på det multifunktionella ID-kortet, ett virtuellt smartkort på användarens mobiltelefon samt ett virtuellt smartkort på användarens dator. Det här möjliggör användning av identiteten var som helst, när som helst och från vilken enhet som helst.

Kompatibel med de flesta system

Nexus Smart ID-lösningen är kompatibel med de flesta system för fysisk och digital access. Vi erbjuder även valbara tillägg, såsom en rad metoder för tvåfaktorsautentisering, elektroniska underskrifter som tjänst, unika kortläsare för inpassering, samt integration med passersystem från ledande leverantörer.

Lösningen finns i ett antal olika standardpaket lämpade för olika branscher, såsom organisationer inom offentlig sektor eller industrier. Alla moduler kan konfigureras för att uppfylla lokala krav.

Ett enda administrationsgränssnitt

Vi har konkurrenter på varje komponent i Nexus Smart ID-lösningen, men vi är det enda företaget som kan leverera en helhetslösning med ett enda administrationsgränssnitt. Med vår lösning behöver du inte byta ut något av dina befintliga system – lösningen fungerar som ett lager ovanpå dina andra system, så att du kan effektivisera dina processer och slippa begränsningarna i vart och ett av dina befintliga system.

Läs mer

Nyheter, kundberättelser och blogg

Tamas Horvath

”Marknaden för säkerhet som molntjänst har stor potential”

Blogg

LÄR KÄNNA Tamas Horvath, produktchef för PKI as a Service, på identitets- och säkerhetsföretaget Nexus Group. ”Säkerhetsmetoden PKI (public key infrastructure) har fått ett stort uppsving. Samtidigt övervinner allt fler företag sin skepsis kring datasäkerhet och utnyttjar fördelarna med molntjänster. Denna kombination gör PKI som en tjänst till en mycket attraktiv metod för att säkra både IoT och traditionell IT, säger han.

Läs mer »
Tamas Horvath

Nexus lanserar ny lösning för PKI-kort som en tjänst

Nyhet

Genom att beställa PKI-kort som en tjänst, kan din organisation börja logga in med smarta kort utan att behöva utbilda personal eller sätta upp en public key infrastructure (PKI) eller egna printrar. ”Med Nexus GO PKI Cards går det snabbt och enkelt att slippa lösenorden och sätta upp en säkrare lösning för Windowsinloggning för att skydda företagsresurser”, säger Tamas Horvath, produktchef för PKI as a Service på identitets- och säkerhetsföretaget Nexus Group.

Läs mer »