PKI-mellanvara (middleware)

PKI-mellanvara är mjukvara som fungerar som en länk mellan operativsystemet och applikationerna, vilket möjliggör PKI-baserad autentisering, elektronisk underskrift och kryptering.

Vår PKI-mellanvara, Nexus Personal Desktop, ger dina användare tillgång till intuitiv tvåfaktorsautentisering (2FA) och elektroniska underskrifter direkt i datorn. Klienten lämpar sig väl för användning med molnapplikationer och tillämpningar för Windows, Mac och Linux.

Användarvänlig autentisering

Den PKI-baserade elektroniska identiteten som behövs för autentisering och elektronisk underskrift lagras antingen som en mjukvarutoken på användarens dator, eller på ett PKI-kort eller någon annan hårdvarutoken. Om ett PKI-kort används ansluts en kortläsare till användarens dator. För att autentisera eller signera skriver användaren bara in sin PIN-kod i ett popupfönster i användargränssnittet.

Säker aktivering av mobila ID:n

Användningsområden för Nexus PKI-mellanvara inkluderar användarvänlig 2FA för PC-program och domäninloggning, samt åtkomst till fjärrskrivbord och VPN. Lösningen är också väl lämpad för säker och kostnadseffektiv identifiering av användare i internetbanker, e-handelssajter och e-tjänster inom den offentliga sektorn. Underskriftsfunktionen kan användas för transaktioner såsom online-shopping, låneansökningar, underskrifter av kontrakt eller skattedeklarationer.

Personal Desktop lämpar sig även mycket bra för säker aktivering av mobila ID:n i mobilappen Nexus Personal Mobile.

Läs mer