Hantering av PKI-certifikat

För att hantera hela livscykeln för dina användares PKI-certifikat på ett smidigt, säkert och kostnadseffektivt sätt behöver du allt från mjukvara för certifikatutfärdare (certificate authorities, CAs) till självbetjäningsstationer.

Public key infrastructure, PKI, har visat sig vara det säkraste och mest kostnadseffektiva sättet att implementera säkerhetslösningar för autentisering, elektronisk underskrift och kryptering. Kärnan i alla PKI-lösningar är en CA-mjukvara, som utfärdar och hanterar certifikat som säkerställer de digitala identiteternas tillförlitlighet. De digitala identiteterna kan lagras på PKI-kort eller andra identitetsbärare, såsom virtuella smartkort på mobiltelefoner eller datorer.

Hantering av hela livscykeln

Det första steget är att se till att PKI-kortet eller det virtuella smartkortet är utfärdat med rätt säkerhetsnivå: hur viktigt är det att rätt användare får rätt PKI-token? Resten av livscykeln för identitetsbäraren kan bestå av saker som att utfärda ett certifikat, ändra PIN-kod, förnya certifikatet och återkalla certifikatet.

Heltäckande CA-funktioner

För att säkerställa att rätt person får rätt identitetsbärare behöver du ett digitaliserat arbetsflöde med godkännandesteg, självbetjäningsstationer för användarna samt kopplingar till andra system, såsom företagskataloger och HR-system.

Med våra lösningar får du heltäckande CA-funktioner samt en säker och centraliserad hantering av PKI-nycklarna och -certifikaten under hela deras livscykel.

Nyheter, kundberättelser och blogg

Tamas Horvath

”Marknaden för säkerhet som molntjänst har stor potential”

Blogg

LÄR KÄNNA Tamas Horvath, produktchef för PKI as a Service, på identitets- och säkerhetsföretaget Nexus Group. ”Säkerhetsmetoden PKI (public key infrastructure) har fått ett stort uppsving. Samtidigt övervinner allt fler företag sin skepsis kring datasäkerhet och utnyttjar fördelarna med molntjänster. Denna kombination gör PKI som en tjänst till en mycket attraktiv metod för att säkra både IoT och traditionell IT, säger han.

Läs mer »
Tamas Horvath

Nexus lanserar ny lösning för PKI-kort som en tjänst

Nyhet

Genom att beställa PKI-kort som en tjänst, kan din organisation börja logga in med smarta kort utan att behöva utbilda personal eller sätta upp en public key infrastructure (PKI) eller egna printrar. ”Med Nexus GO PKI Cards går det snabbt och enkelt att slippa lösenorden och sätta upp en säkrare lösning för Windowsinloggning för att skydda företagsresurser”, säger Tamas Horvath, produktchef för PKI as a Service på identitets- och säkerhetsföretaget Nexus Group.

Läs mer »