Säkerhet för sakernas internet (internet of things, IoT)

Sakernas internet (internet of things, IoT) växer så det knakar, och den fjärde industriella revolutionen (Industri 4.0) är här. Nexus hjälper dig att säkra kommunikationen mellan alla typer av smarta eller mindre smarta enheter så att du kan undvika avlyssning och kapning.

IoT gör det möjligt för enheter – ibland batteridrivna och med begränsade resurser – att ansluta sig till varandra eller till ett nätverk för att kommunicera. IoT-enheter börjar falla offer för cyberattacker, och det är dags att ta ett helhetsgrepp kring säkerheten. Nexus hjälper dig att:

  • Stärka säkerheten i nätverken. Stark kryptering är nödvändig för att skydda kommunikationen mellan saker, och för att möjliggöra det här behövs kryptografiskt starka identiteter för enheterna. Nexus hjälper dig möjliggöra betrodda identiteter, både för kortlivade enheter och för saker som är avsedda att användas i årtionden.
  • Möjliggöra stark autentisering. Du måste se till att rätt personer får tillgång till de smarta enheterna – och att fel personer inte får tillgång. På Nexus har vi lång erfarenhet av att hjälpa våra kunder skydda sina produkter och tjänster med stark autentisering.
  • Effektivisera hanteringen av identiteter. Miljarder uppkopplade saker skapar nya utmaningar när det gäller att administrera identiteterna för enheter, kunder, administratörer och slutanvändare. Med Nexus plattform för identitetshantering kan du snabbt automatisera arbetsflöden för att hantera hela livscykeln för alla identiteter – utan komplicerade och kostsamma anpassningar.

Baseras på public key infrastructure, PKI

Att ta hjälp av Nexus innebär att du kan koncentrera dig på din kärnverksamhet. Du kan känna dig trygg eftersom vi har gedigna erfarenheter inom säkerhetsområdet samt lösningar som är öppna, standardiserade och kostnadseffektiva.

Nexus lösningar för IoT-säkerhet baseras på public key infrastructure, PKI, som har visat sig vara det säkraste och mest kostnadseffektiva sättet att implementera säkerhetslösningar för autentisering, elektronisk underskrift och kryptering.

Läs mer

Nyheter, kundberättelser och blogg