Public key infrastructure, PKI

Nexus erbjuder allt du behöver för att utfärda, hantera och använda PKI-baserade elektroniska identiteter för personer och saker, såsom enheter, datorer, utrustning och infrastruktur.

Public key infrastructure, PKI, har visat sig vara det säkraste och mest kostnadseffektiva sättet att implementera säkerhetslösningar för autentisering, elektronisk underskrift och kryptering. Kärnan i alla PKI-lösningar är en mjukvara för certifikatutfärdare (certificate authorities, CAs), som utfärdar och hanterar de certifikat som säkerställer de digitala identiteternas tillförlitlighet.

Betrodda identiteter för människor

När det handlar om människor kan de digitala identiteterna lagras på PKI-kort eller andra identitetsbärare, såsom virtuella smartkort på mobiltelefoner eller datorer.

För att göra det möjligt för din mobila arbetskraft att använda sina digitala identiteter för autentisering, elektronisk underskrift och kryptering kan du behöva PKI-mellanvara (middleware) i form av autentiseringsmjukvara på datorer och mobila enheter.

Betrodda identiteter för saker

Inte bara människor behöver betrodda identiteter – alla typer av uppkopplade saker, såsom enheter, datorer, utrustning och infrastruktur, behöver också kunna kommunicera säkert.

Nexus erbjuder allt du behöver för att utfärda, hantera och använda PKI-baserade elektroniska identiteter för såväl människor som olika sorters saker.

Läs mer

Nyheter, kundberättelser och blogg

Tamas Horvath

”Marknaden för säkerhet som molntjänst har stor potential”

Blogg

LÄR KÄNNA Tamas Horvath, produktchef för PKI as a Service, på identitets- och säkerhetsföretaget Nexus Group. ”Säkerhetsmetoden PKI (public key infrastructure) har fått ett stort uppsving. Samtidigt övervinner allt fler företag sin skepsis kring datasäkerhet och utnyttjar fördelarna med molntjänster. Denna kombination gör PKI som en tjänst till en mycket attraktiv metod för att säkra både IoT och traditionell IT, säger han.

Läs mer »
Tamas Horvath

Nexus lanserar ny lösning för PKI-kort som en tjänst

Nyhet

Genom att beställa PKI-kort som en tjänst, kan din organisation börja logga in med smarta kort utan att behöva utbilda personal eller sätta upp en public key infrastructure (PKI) eller egna printrar. ”Med Nexus GO PKI Cards går det snabbt och enkelt att slippa lösenorden och sätta upp en säkrare lösning för Windowsinloggning för att skydda företagsresurser”, säger Tamas Horvath, produktchef för PKI as a Service på identitets- och säkerhetsföretaget Nexus Group.

Läs mer »