Public key infrastructure, PKI

Nexus erbjuder allt du behöver för att utfärda, hantera och använda PKI-baserade elektroniska identiteter för personer och saker, såsom enheter, datorer, utrustning och infrastruktur.

Public key infrastructure, PKI, har visat sig vara det säkraste och mest kostnadseffektiva sättet att implementera säkerhetslösningar för autentisering, elektronisk underskrift och kryptering. Kärnan i alla PKI-lösningar är en mjukvara för certifikatutfärdare (certificate authorities, CAs), som utfärdar och hanterar de certifikat som säkerställer de digitala identiteternas tillförlitlighet.

Betrodda identiteter för människor

När det handlar om människor kan de digitala identiteterna lagras på PKI-kort eller andra identitetsbärare, såsom virtuella smartkort på mobiltelefoner eller datorer.

För att göra det möjligt för din mobila arbetskraft att använda sina digitala identiteter för autentisering, elektronisk underskrift och kryptering kan du behöva PKI-mellanvara (middleware) i form av autentiseringsmjukvara på datorer och mobila enheter.

Betrodda identiteter för saker

Inte bara människor behöver betrodda identiteter – alla typer av uppkopplade saker, såsom enheter, datorer, utrustning och infrastruktur, behöver också kunna kommunicera säkert.

Nexus erbjuder allt du behöver för att utfärda, hantera och använda PKI-baserade elektroniska identiteter för såväl människor som olika sorters saker.

Läs mer

Nyheter, kundberättelser och blogg