Nexus Service Station för administration av ID-kort

En självbetjäningsstation är ett hårdvaru- och mjukvarupaket som låter dina användare hantera utvalda uppgifter som krävs under ett ID-korts livscykel, såsom att ta bilder, skriva om kortet, ändra PIN-kod, förlänga kortets giltighet, samt spärra kortet.

Nexus Service Station har ett intuitivt användargränssnitt och användarvänliga arbetsflöden. Stationens höjd är inställbar via lättåtkomliga knappar under tangentbordet. Det här gör det möjligt för användaren att justera placeringen av tangentbordet, webbkameran och pekskärmen för att passa dem perfekt, oavsett om de är långa, korta eller använder rullstol.

Lätt att integrera

Nexus Service Station är lätt att integrera med Nexus lösningar för ID-hantering. Den kan också installeras som en fristående självbetjäningstjänst. Data som samlas in om användarna, såsom bilder och signaturer, lagras då antingen lokalt eller på en bestämd plats i ditt nätverk.

Självbetjäningsstationen standardutrustas med en dator, webbkamera, pekskärm, metalltangentbord och mjukvara. Kortskrivare, digitalkamera, signaturplatta och PKI-kortläsare finns som valfria tillbehör. Nexus Service Station har en robust konstruktion, vilket innebär att den inte behöver övervakas.

Dramatiskt reducerade kostnader

Självbetjäningsstationen installeras helst på en säker plats som de flesta användarna har tillgång till, såsom receptionen eller lunchrummet. Användarna identifierar sig vid stationen med sina inloggningsuppgifter för domänen eller med sitt PKI-kort.

Om du använder Nexus Service Station innebär det att dina kostnader för administration av kort kan minskas rejält.

Läs mer

Nyheter, kundberättelser och blogg