Nexus Service Station för administration av ID-kort

En självbetjäningsstation är ett hårdvaru- och mjukvarupaket som låter dina användare hantera utvalda uppgifter som krävs under ett ID-korts livscykel, såsom att ta bilder, skriva om kortet, ändra PIN-kod, förlänga kortets giltighet, samt spärra kortet.

Nexus Service Station har ett intuitivt användargränssnitt och användarvänliga arbetsflöden. Stationens höjd är inställbar via lättåtkomliga knappar under tangentbordet. Det här gör det möjligt för användaren att justera placeringen av tangentbordet, webbkameran och pekskärmen för att passa dem perfekt, oavsett om de är långa, korta eller använder rullstol.

Lätt att integrera

Nexus Service Station är lätt att integrera med Nexus lösningar för ID-hantering. Den kan också installeras som en fristående självbetjäningstjänst. Data som samlas in om användarna, såsom bilder och signaturer, lagras då antingen lokalt eller på en bestämd plats i ditt nätverk.

Självbetjäningsstationen standardutrustas med en dator, webbkamera, pekskärm, metalltangentbord och mjukvara. Kortskrivare, digitalkamera, signaturplatta och PKI-kortläsare finns som valfria tillbehör. Nexus Service Station har en robust konstruktion, vilket innebär att den inte behöver övervakas.

Dramatiskt reducerade kostnader

Självbetjäningsstationen installeras helst på en säker plats som de flesta användarna har tillgång till, såsom receptionen eller lunchrummet. Användarna identifierar sig vid stationen med sina inloggningsuppgifter för domänen eller med sitt PKI-kort.

Om du använder Nexus Service Station innebär det att dina kostnader för administration av kort kan minskas rejält.

Läs mer

Nyheter, kundberättelser och blogg

Tamas Horvath

”Marknaden för säkerhet som molntjänst har stor potential”

Blogg

LÄR KÄNNA Tamas Horvath, produktchef för PKI as a Service, på identitets- och säkerhetsföretaget Nexus Group. ”Säkerhetsmetoden PKI (public key infrastructure) har fått ett stort uppsving. Samtidigt övervinner allt fler företag sin skepsis kring datasäkerhet och utnyttjar fördelarna med molntjänster. Denna kombination gör PKI som en tjänst till en mycket attraktiv metod för att säkra både IoT och traditionell IT, säger han.

Läs mer »
Tamas Horvath

Nexus lanserar ny lösning för PKI-kort som en tjänst

Nyhet

Genom att beställa PKI-kort som en tjänst, kan din organisation börja logga in med smarta kort utan att behöva utbilda personal eller sätta upp en public key infrastructure (PKI) eller egna printrar. ”Med Nexus GO PKI Cards går det snabbt och enkelt att slippa lösenorden och sätta upp en säkrare lösning för Windowsinloggning för att skydda företagsresurser”, säger Tamas Horvath, produktchef för PKI as a Service på identitets- och säkerhetsföretaget Nexus Group.

Läs mer »