Lokal produktion av ID- och RFID-kort

För att personalisera och utfärda RFID-kort och ID-kort med foton i dina egna lokaler behöver du utrustning som kortskrivare och mjukvara för kortprogrammering. Om du vill göra produktionen smidigare och mer kostnadseffektiv behöver du även självbetjäningsstationer och avancerad mjukvaruhjälp.

Nexus tillhandahåller all utrustning och allt förbrukningsmaterial du behöver, såsom kortskrivare, blanka kort, mjukvara för kortprogrammering samt bordsläsare.

Verktyg för programvaruutveckling

Vi tillhandahåller också en uppsättning verktyg för programvaruutveckling som erbjuder funktionalitet för att designa, programmera och skriva ut RFID-kort och ID-kort med foton. Det kan enkelt integreras i de flesta passer-, identitetshanterings- eller affärssystem för att möjliggöra kortproduktion på plats.

Med Nexus lösning behöver du inte ett nytt system för kortproduktion. Istället integrerar du vår lösning i ett befintligt system och använder den användarinformation du redan har i ditt system för att göra korten. Om du behöver samla in ytterligare information, såsom foton och signaturer, finns det funktionalitet även för det.

Självbetjäningsstation

Vi erbjuder även Nexus Service Station, som är ett användarvänligt hårdvaru- och mjukvarupaket som låter dina användare hantera utvalda uppgifter som krävs under kortets livscykel, såsom att ta bilder, skriva om kortet, ändra PIN-kod, förlänga kortets giltighet eller spärra kortet. Det innebär att dina kostnader för administration av kort kan minskas dramatiskt.

Kort som en tjänst

Om du inte vill personalisera och utfärda dina kort själv erbjuder Nexus färdiga kort som en tjänst, och det är möjligt att integrera orderportalen i exempelvis ditt HR-system eller din mjukvara för ID-livscykelhantering (från Nexus eller någon annan leverantör).

Läs mer