Administration av RFID-kort och -nyckelbrickor

För att hantera hela livscykeln för dina användares RFID-kort och -nyckelbrickor på ett smidigt, säkert och kostnadseffektivt sätt behöver du allt från självbetjäningsstationer till avancerad mjukvara.

Det första steget är att se till att kortet eller nyckelbrickan utfärdas med rätt säkerhetsnivå: hur viktigt är det att rätt användare får rätt identitetsbärare? Resten av livscykeln kan bestå av saker som att ta en bild, ändra PIN-kod, förlänga kortets giltighet, ändra behörigheter, samt blockera kortet eller nyckelbrickan.

Centraliserad korthantering

För att säkerställa att rätt person får rätt kort eller nyckelbricka, och att behörigheterna är korrekta under hela identitetsbärarens livscykel, behöver du ett digitaliserat arbetsflöde med godkännandesteg, självbetjäningsstationer för användarna, samt kopplingar till andra system, såsom företagskataloger, HR- och passersystem.

Med Nexus lösningar får du en säker och centraliserad hantering av kort och nyckelbrickor under hela livscykeln. Du kan konsolidera behörigheter från flera olika passersystem och upprätthålla enhetliga policys vid hantering av identiteter, identitetsbärare och behörigheter för fysisk access. Du får centraliserad och korrekt information om vem som innehar vilka identitetsbärare och behörigheter vid varje tidpunkt.

Det innebär att du inte behöver administrera användarnas behörigheter i flera olika system, vilket är tidskrävande, komplicerat och ofta leder till felaktigheter.

Köp som en tjänst eller producera själv

Vi kan designa, koda och producera dina kort och nyckelbrickor åt dig, och om du vill kan du integrera orderportalen i exempelvis ditt HR-system eller din mjukvara för ID-livscykelhantering (från Nexus eller någon annan leverantör).

Beställ dina kort som en tjänst.

Du kan också personalisera och utfärda dina kort själv – vi tillhandahåller all utrustning och allt förbrukningsmaterial du behöver, såsom kortskrivare, blanka kort, självbetjäningsstationer, mjukvara, samt verktyg för programvaruutveckling som erbjuder funktionalitet för att designa, skriva ut och programmera kort.

Köp allt du behöver för att göra dina kort själv.

Läs mer

Nyheter, kundberättelser och blogg

Tamas Horvath

”Marknaden för säkerhet som molntjänst har stor potential”

Blogg

LÄR KÄNNA Tamas Horvath, produktchef för PKI as a Service, på identitets- och säkerhetsföretaget Nexus Group. ”Säkerhetsmetoden PKI (public key infrastructure) har fått ett stort uppsving. Samtidigt övervinner allt fler företag sin skepsis kring datasäkerhet och utnyttjar fördelarna med molntjänster. Denna kombination gör PKI som en tjänst till en mycket attraktiv metod för att säkra både IoT och traditionell IT, säger han.

Läs mer »
Tamas Horvath

Nexus lanserar ny lösning för PKI-kort som en tjänst

Nyhet

Genom att beställa PKI-kort som en tjänst, kan din organisation börja logga in med smarta kort utan att behöva utbilda personal eller sätta upp en public key infrastructure (PKI) eller egna printrar. ”Med Nexus GO PKI Cards går det snabbt och enkelt att slippa lösenorden och sätta upp en säkrare lösning för Windowsinloggning för att skydda företagsresurser”, säger Tamas Horvath, produktchef för PKI as a Service på identitets- och säkerhetsföretaget Nexus Group.

Läs mer »