Administration av ID-kort med foton

För att hantera hela livscykeln för dina ID-kort med foton på ett smidigt, säkert och kostnadseffektivt sätt behöver du allt från självbetjäningsstationer till avancerad mjukvara.

Många organisationer behöver kunna identifiera sina anställda eller studenter visuellt. Bland annat kan skoldörrarna kan vara olåsta under dagtid, och vårdtagare behöver kunna se att vårdpersonal som går in i deras hem verkligen är vilka de utger sig för att vara.

Centraliserad korthantering

Det första steget i livscykeln för ID-kort med foton är att se till att kortet utfärdas med rätt säkerhetsnivå: hur viktigt är det att rätt användare får rätt kort?

För att säkerställa att rätt person får rätt kort behöver du ett digitaliserat arbetsflöde med godkännandesteg, självbetjäningsstationer för användarna, samt kopplingar till andra system, såsom företagskataloger och HR-system.

Med Nexus lösningar får du en säker och centraliserad hantering av korten under hela livscykeln. Bland annat tillhandahåller lösningen autogenererade meddelanden som uppmanar användaren att uppdatera sin bild i en självbetjäningsstation så ofta som du anser att det behövs.

Teknik på kortet

Det visuella ID-kortet är ofta utrustat med teknik som RFID- och PKI-chipp, så att det kan användas för andra applikationer än visuell identifiering, såsom inloggning i applikationer eller datorer, öppning av dörrar, elektronisk underskrift, betalning samt säkra utskrifter (follow-me printing).

När du inkluderar andra funktioner på kortet ändras det som ingår i dess livscykel. Våra lösningar för ID-livscykelhantering klarar av alla olika korttekniker och applikationer.

Köp som en tjänst eller producera själv

Vi kan designa, koda och producera dina kort och nyckelbrickor åt dig, och om du vill kan du integrera orderportalen i exempelvis ditt HR-system eller din mjukvara för ID-livscykelhantering (från Nexus eller någon annan leverantör).

Beställ dina kort som en tjänst.

Du kan också personalisera och utfärda dina kort själv – vi tillhandahåller all utrustning och allt förbrukningsmaterial du behöver, såsom kortskrivare, blanka kort, självbetjäningsstationer, mjukvara, samt verktyg för programvaruutveckling som erbjuder funktionalitet för att designa, skriva ut och programmera kort.

Köp allt du behöver för att göra dina kort

Läs mer

Nyheter, kundberättelser och blogg