Passerkontroll

Nexus tillhandahåller olika typer av passerkort, nyckelbrickor och ID-kort med foton – och allt du behöver för att administrera dem. Vi erbjuder även en attraktiv, flexibel och robust kortläsare.

Det finns en lång rad olika korttekniker tillgängliga på marknaden i dag, och många olika visuella säkerhetselement som kan läggas till dina kort. Vi hjälper dig att hitta rätt kort eller nyckelbrickor för din organisation.

Personalisering av kort

Vi kan designa, koda och producera dina kort och nyckelbrickor åt dig, och om du vill kan du integrera orderportalen i exempelvis ditt HR-system eller din mjukvara för ID-livscykelhantering (från Nexus eller någon annan leverantör).

Beställ dina kort som en tjänst.

Du kan också personalisera och utfärda dina kort själv – vi tillhandahåller all utrustning och allt förbrukningsmaterial du behöver, såsom kortskrivare, blanka kort, självbetjäningsstationer, mjukvara, samt verktyg för programvaruutveckling som erbjuder funktionalitet för att designa, skriva ut och programmera kort.

Köp allt du behöver för att göra dina kort själv.

Livscykelhantering

För att säkerställa att rätt person får rätt kort eller nyckelbrickor, och att behörigheterna är korrekta under hela livscykeln, behöver du ett automatiserat arbetsflöde med godkännandesteg, självbetjäningsstationer, samt kopplingar till andra system, såsom Microsofts Active Directory, HR-system och passersystem. Nexus erbjuder lösningar för det här som stöder organisationer med flera olika passersystem och många olika typer av ID-kort med olika accessrättigheter.

Med vår lösning för livscykelhantering behöver du inte byta ut några av dina befintliga system, såsom passersystem. Vår lösning fungerar som ett lager ovanpå dina andra system, så att du kan effektivisera dina processer och undvika begränsningarna i vart och ett av dina befintliga system.

Läs mer

Nyheter, kundberättelser och blogg