Säkerhet för uppkopplade fordon

Bilindustrin förändras snabbt tack vare ny kommunikationsteknik och digitala tjänster, såsom V2X-kommunikation (vehicle-to-everything), personaliserade system för infotainment, och applikationer för laddstolpar och bilpooler. För att möjliggöra säkerhet och integritet kan ett högpresterande och skalbart PKI-system användas.

Varför använda PKI för att säkra uppkopplade fordon?

Ny teknik för fordonskommunikation – så kallad V2X-kommunikation (vehicle-to-everything) och V2V-kommunikation (vehicle-to-vehicle) – möjliggör assisterad och autonom körning, trafiksäkerhetsapplikationer, bättre väganvändning och miljöskydd. Säkerhet är avgörande för den här kommunikationen, för att skydda utrustningen samt människors hälsa och integritet.

En pålitlig digital identitet är grunden för att säkra uppkopplade fordon. Säkerhetsmetoden public key infrastructure (PKI) tillhandahåller kryptografiskt säkra, oförfalskbara, stöldsäkra identiteter och är den bästa tillgängliga säkerhetstekniken för storskaliga distribuerade system. PKI möjliggör även skapandet av anonyma men verifierbara identiteter, vilket innebär att du kan dölja fordonets verkliga identitet och på så sätt skydda förarens integritet.

Vilka företag är PKI lämpligt för?

Bil- och lastbilstillverkare samt deras underleverantörer står inför utmaningar när de implementerar säkerhetsfunktioner i uppkopplade fordon. De behöver:

 • Följainternationella standarder förladdstolpar (ISO 15118) eller för V2X (IEEE 1609.2), som är beroende av PKI-teknik.
 • Skydda förarens integritet.
 • Utfärda en extremtstormängd certifikat, speciellt när det gäller V2X-kommunikation.
 • Autentiserafordon för att stoppa obehörig åtkomst till backend-tjänsterna.
 • Skyddamjukvara genom kodsignering för att undvika manipuleringar under uppgraderingarav fordonet.
 • Förhindra att skadligmjukvara körs i fordonens inbyggda datorer.

Känner du igen de här utmaningarna?

Varför välja Nexus?

Nexus PKI-plattform för bilindustrin har följande viktiga fördelar:

 • Garanterathög prestanda med en beprövad kapacitet att utfärda 10 000certifikat per sekund. Erbjuds som en skalbar tjänst med servicenivåavtal (service level agreement, SLA).
 • Uppfyllerbilindustrins kravgenom att stödja standarder, såsom IEEE 1609-2 och ETSI TS 103 097 (V2X) för digitala certifikatformat och gränssnitt, C-ITS för V2G, och ISO 15118 för laddstolpar.
 • Bevisad säkerheteftersomNexus kvalitetssäkrade PKI-plattform certifieras enligt Common Criteria EAL4+, och eftersom Nexus följer ISO 27001.
 • Baserad på standarder,mogen, skalbar, pålitlig, kontinuerligt testad och underhållen, samt framtidssäker.
 • Möjlighet attskapa flera certifikatutfärdare (certificate authorities, CAs) och att anpassa PKI-hierarkin, administrationen och rapporteringen efter dina behov.

Så skyddar en stor biltillverkare Car2X-kommunikation Se video

Nyheter, kundberättelser och blogg