PKI-baserad IoT-säkerhet

Miljarder saker är anslutna till internet, och nu är utmaningen hur integritet och säkerhet ska hanteras i sakernas internet (internet of thingsIoT)I nästan alla branscher behövs en säkerhetsteknik som är lätt att implementera, sömlös att använda, ekonomisk, flexibel, skalbar och framtidssäker.

Varför säkra din IoT-applikation?

Antalet IoT-applikationer i våra hem, fordon, städer, jordbruk och industrianläggningar ökar kraftigt och kommer snabbt att förändra hur vi reser, arbetar, konsumerar och lever. Nya företag som baseras på hopkopplingen av olika enheter, användare och backend-tjänster skapas dagligen.

Säkerhet, och att skydda data och användarnas integritet, är viktigt i alla IoT-applikationer. Säkerhetsbrister kan skada produktion, affärsprocesser, kundernas förtroende och – värst av allt – människors hälsa. Det innebär att du som IoT-plattformsleverantör måste erbjuda dina företagskunder en säker infrastruktur.

Byggnader

Skydda applikationer som övervakar bland annat inomhustemperatur, varmvatten och belysning.

Tillverkningsindustri

Skydda sensorer och andra uppkopplade enheter inom tillverkningsindustrin.

Fordon

Skydda uppkopplade bilar och lastbilar (car-to-everything, C2X, och vehicle-to-everything, V2X).

Telecom

Skydda LTE-basstationer i telekominfrastruktur.

Tåg & flygplan

Skydda uppkopplade tåg och flygplan.

Byggnader

Skydda applikationer som övervakar bland annat inomhustemperatur, varmvatten och belysning.

Fordon

Skydda uppkopplade bilar och lastbilar (car-to-everything, C2X, och vehicle-to-everything, V2X).

Tåg & flygplan

Skydda uppkopplade tåg och flygplan.

Telecom

Skydda LTE-basstationer i telekominfrastruktur.

Tillverkningsindustri

Skydda sensorer och andra uppkopplade enheter inom tillverkningsindustrin.

Vilka företag är PKI-baserad IoT-säkerhet lämplig för?

De flesta företag som ska implementera ett IoT-nätverk behöver:

 • Komma igång snabbt med en lösning som är lätt att testa och implementera.
 • Se till att inte drabbas av cyberattacker.
 • Hantera en rad olika enheter med olika grad av smarthet och prestanda.
 • Hitta en framtidssäker lösning som är skalbar och flexibel.
 • Hålla sig uppdaterade genom att få hjälp av erfarna experter.

Känner du igen de här utmaningarna?

Låt oss hjälpa dig

Hur fungerar PKI-baserad IoT-säkerhet?

En säker IoT-applikation bygger på att alla anslutna enheter har betrodda identiteter (identity of things, IDoT). En public key infrastructure (PKI) tillhandahåller kryptografiskt säkra, oförfalskbara och stöldsäkra identiteter och är den bästa säkerhetstekniken för stora, distribuerade system.

En PKI-lösning för IoT-säkerhet möjliggör:

 • Autentisering – stark autentisering säkerställer att endast godkända användare och enheter ansluts till nätverket.
 • Kryptering – certifikat möjliggör krypterad kommunikation mellan enheter och tjänster.
 • Integritet – digitala signaturer garanterar integriteten för data och mjukvara.
Läs mer

Nexus lösning för PKI-baserad IoT-säkerhet

Nexus Smart ID-lösning för PKI-baserad IoT-säkerhet inkluderar en flexibel och skalbar certifikatutfärdare (certificate authority, CA) som gör att du kan registrera, utfärda och hantera elektroniska identiteter för olika IoT-enheter.

Andra Smart ID-lösningar kan användas som komplement, bland annat för att implementera säker autentisering av slutanvändarna med hjälp av deras mobiltelefoner.

Läs mer

Så använder en ledande fordonstillverkare Nexus PKI-plattform för att skydda Car2X-kommunikation

I den här 9 minuter långa videon berättar Tamás Horváth, expert på public key infrastructure (PKI), hur en ledande fordonstillverkare skyddar Car2X-kommunikation (car-to-everything, även kallat vehicle-to-everything, V2X) med PKI-certifikat.

Se video

Visste du?

20 miljarder enheter förutspås vara uppkopplade år 2020. 

1 miljard certifikat runt om i världen har skapats hittills av Nexus certifikatutfärdare. 

10 000 certifikat per sekund kan skapas av varje exemplar av Nexus certifikatutfärdare.

Varför välja Nexus?

Vi säkrar samhället genom att möjliggöra betrodda identiteter

Nexus lösning för PKI-baserad IoT-säkerhet har följande viktiga fördelar:

 • Garanterat hög prestanda och funktionalitet, utan nertid.
 • Pålitlig säkerhet – används i en mängd storskaliga applikationer världen över.
 • Anpassningsbar implementeringsmodell som gör det möjligt för dig att välja mellan att köpa som en tjänst eller installera lokalt.
 • Flexibel affärsmodell som gör det möjligt för dig att betala efter behov.
 • Spjutspetsteknik som ständigt ligger i framkant tack vare engagemang i flera internationella forskningsprojekt.
 • Bygger på solid expertkunskap efter 20 år inom PKI-området.
Kontakta oss