PKI-kort

Public key infrastructure, PKI, har visat sig vara det säkraste och mest kostnadseffektiva sättet att implementera säkerhetslösningar för autentisering, elektronisk underskrift och kryptering. Ett PKI-kort är ett plastkort med ett kryptochipp som innehåller en privat nyckel och ett PKI-certifikat.

PKI-kort ger dig en mycket hög säkerhetsnivå och kan även med fördel användas som autentiseringsmetod vid utgivning av virtuella smartkort och mobila identiteter till dina användare.

Möjliggör fler användningsområden

PKI-kort används ofta för Windows-inloggning, access till digitala tjänster samt elektronisk underskrift. De kan också vara utrustade med foton samt teknik såsom RFID-chipp, så att de kan användas för visuell identifiering, öppning av dörrar, säkra utskrifter (follow-me printing), betalning i cafeterian, och andra tillämpningar.

Köp som en tjänst eller producera själv

Vi kan designa, koda och producera dina kort och nyckelbrickor åt dig, och om du vill kan du integrera orderportalen i exempelvis ditt HR-system eller din mjukvara för ID-livscykelhantering (från Nexus eller någon annan leverantör).

Beställ dina kort som en tjänst.

Du kan också personalisera och utfärda dina kort själv – vi tillhandahåller all utrustning och allt förbrukningsmaterial du behöver, såsom kortskrivare, blanka kort, självbetjäningsstationer, mjukvara, samt verktyg för programvaruutveckling som erbjuder funktionalitet för att designa, skriva ut och programmera kort.

Köp allt du behöver för att göra dina kort själv.

Läs mer

Nyheter, kundberättelser och blogg