Multifunktionella ID-kort (common access cards)

Ett multifunktionellt ID-kort är ett kort som har en lång rad användningsområden, såsom inloggning på datorer och molntjänster, öppning av dörrar och skåp, betalning i cafeterian, säkra utskrifter (follow-me printing),  elektroniska underskrifter, boklån samt visuell identifiering.

För att möjliggöra de här funktionerna är plastkortet utrustat med teknik som RFID-chipp och PKI-kryptochipp, samt foto och visuella säkerhetselement. Multifunktionella ID-kort kallas ibland även tjänstekort, företagslegitimationer, passerkort, inloggningskort eller common access cards, CACs.

Köp som en tjänst eller producera själv

Vi kan designa, koda och producera dina kort och nyckelbrickor åt dig, och om du vill kan du integrera orderportalen i exempelvis ditt HR-system eller din mjukvara för ID-livscykelhantering (från Nexus eller någon annan leverantör).

Beställ dina kort som en tjänst.

Du kan också personalisera och utfärda dina kort själv – vi tillhandahåller all utrustning och allt förbrukningsmaterial du behöver, såsom kortskrivare, blanka kort, självbetjäningsstationer, mjukvara, samt verktyg för programvaruutveckling som erbjuder funktionalitet för att designa, skriva ut och programmera kort.

Köp allt du behöver för att göra dina kort själv.

Läs mer

Nyheter, kundberättelser och blogg