ID-kort med foton för företag

ID-kort med foton gör det möjligt att identifiera dina användare visuellt, vilket är en förutsättning för att skapa en riktigt säker miljö.

Du kan också lägga till visuell vägledning genom att göra dina kort i olika färger: en färg för anställda och en annan för konsulter, eller olika kortfärger beroende på vilket område kortet ger tillgång till.

Möjliggör fler användningsområden

För att försäkra dig om att ID-kortet inte förfalskas bör visuella säkerhetselement användas, såsom mikrotext, UV-tryck, guillochering, HoloKote® och hologram.

ID-kortet kan också utrustads med teknik såsom PKI- och RFID-chipp, så att de kan användas för Windows-inloggning, access till digitala tjänster, elektronisk underskrift, dörröppning, säkra utskrifter (follow-me printing), betalning i cafeterian, öppning av skåp och andra tillämpningar.

Köp som en tjänst eller producera själv

Vi kan designa, koda och producera dina kort och nyckelbrickor åt dig, och om du vill kan du integrera orderportalen i exempelvis ditt HR-system eller din mjukvara för ID-livscykelhantering (från Nexus eller någon annan leverantör).

Beställ dina kort som en tjänst.

Du kan också personalisera och utfärda dina kort själv – vi tillhandahåller all utrustning och allt förbrukningsmaterial du behöver, såsom kortskrivare, blanka kort, självbetjäningsstationer, mjukvara, samt verktyg för programvaruutveckling som erbjuder funktionalitet för att designa, skriva ut och programmera kort.

Köp allt du behöver för att göra dina kort

Läs mer

Nyheter, kundberättelser och blogg