Identitetsbärare

Nexus tillhandahåller en rad olika typer av identitetsbärare, såsom multifunktionella ID-kort, RFID-kort och -nyckelbrickor, PKI-kort, ID-kort med foto, genererare av engångslösenord (OTP), mobil-ID:n samt virtuella smartkort på datorer.

Om du vill möjliggöra så väl visuell identifiering som olika typer av digital och fysisk access är det fördelaktigast att välja multifunktionella ID-kort (även kallade tjänstekort, företagslegitimationer eller common access cards). Ett multifunktionellt ID-kort är ett kort som kan användas till en lång rad olika saker, såsom visuell identifiering, inloggning i datorer och molntjänster, öppnande av dörrar och skåp, betalning i cafeterian, säkra utskrifter (follow-me printing), elektronisk underskrift, och boklån. För att möjliggöra det här är plastkortet utrustat med foto och visuella säkerhetselement, samt teknik såsom RFID-chipp och PKI-kryptochipp.

Övriga identitetsbärare

Om visuell identifiering inte är nödvändig kan du använda andra identitetsbärare istället för multifunktionella ID-kort, såsom mobil-ID:n, OTP-tokens, RFID-kort och -nyckelbrickor eller PKI-kort. Du kan också kombinera de funktioner du vill ha på ett kort, såsom ett RFID-chipp och ett PKI-kryptochipp.

Om du vill använda biometri kan vi även erbjuda kort med fingeravtryckssensorer.

En identitet, flera bärare

Det är en mycket god idé att ha en användares digitala identitet på två eller flera olika identitetsbärare, såsom på ett multifunktionellt ID-kort, ett virtuellt smartkort på användarens mobiltelefon samt ett virtuellt smartkort på användarens dator. Det här möjliggör användning av identiteten var som helst, när som helst och från vilken enhet som helst.

Ett kort med ett PKI-kryptochipp är en bra utgångspunkt, eftersom det är väl lämpat för säker aktivering av nya identitetsbärare via exempelvis en självbetjäningsportal.

Kort som en tjänst

Vi kan designa, koda och producera dina kort och nyckelbrickor åt dig, och om du vill kan du integrera orderportalen i exempelvis ditt HR-system eller din mjukvara för ID-livscykelhantering (från Nexus eller någon annan leverantör).

Vi erbjuder också ett brett utbud av korthållare och nyckelband som vi kan personalisera med din logotyp och dina färger.

Beställ dina kort som en tjänst.

Producera dina egna kort

Du kan också personalisera och utfärda dina kort själv – vi tillhandahåller all utrustning och allt förbrukningsmaterial du behöver, såsom kortskrivare, blanka kort, självbetjäningsstationer, mjukvara, samt verktyg för programvaruutveckling som erbjuder funktionalitet för att designa, skriva ut och programmera kort.

Köp allt du behöver för att göra dina kort själv.

Läs mer

Nyheter, kundberättelser och blogg

Tamas Horvath

”Marknaden för säkerhet som molntjänst har stor potential”

Blogg

LÄR KÄNNA Tamas Horvath, produktchef för PKI as a Service, på identitets- och säkerhetsföretaget Nexus Group. ”Säkerhetsmetoden PKI (public key infrastructure) har fått ett stort uppsving. Samtidigt övervinner allt fler företag sin skepsis kring datasäkerhet och utnyttjar fördelarna med molntjänster. Denna kombination gör PKI som en tjänst till en mycket attraktiv metod för att säkra både IoT och traditionell IT, säger han.

Läs mer »
Tamas Horvath

Nexus lanserar ny lösning för PKI-kort som en tjänst

Nyhet

Genom att beställa PKI-kort som en tjänst, kan din organisation börja logga in med smarta kort utan att behöva utbilda personal eller sätta upp en public key infrastructure (PKI) eller egna printrar. ”Med Nexus GO PKI Cards går det snabbt och enkelt att slippa lösenorden och sätta upp en säkrare lösning för Windowsinloggning för att skydda företagsresurser”, säger Tamas Horvath, produktchef för PKI as a Service på identitets- och säkerhetsföretaget Nexus Group.

Läs mer »