Identitetsbärare

Nexus tillhandahåller en rad olika typer av identitetsbärare, såsom multifunktionella ID-kort, RFID-kort och -nyckelbrickor, PKI-kort, ID-kort med foto, genererare av engångslösenord (OTP), mobil-ID:n samt virtuella smartkort på datorer.

Om du vill möjliggöra så väl visuell identifiering som olika typer av digital och fysisk access är det fördelaktigast att välja multifunktionella ID-kort (även kallade tjänstekort, företagslegitimationer eller common access cards). Ett multifunktionellt ID-kort är ett kort som kan användas till en lång rad olika saker, såsom visuell identifiering, inloggning i datorer och molntjänster, öppnande av dörrar och skåp, betalning i cafeterian, säkra utskrifter (follow-me printing), elektronisk underskrift, och boklån. För att möjliggöra det här är plastkortet utrustat med foto och visuella säkerhetselement, samt teknik såsom RFID-chipp och PKI-kryptochipp.

Övriga identitetsbärare

Om visuell identifiering inte är nödvändig kan du använda andra identitetsbärare istället för multifunktionella ID-kort, såsom mobil-ID:n, OTP-tokens, RFID-kort och -nyckelbrickor eller PKI-kort. Du kan också kombinera de funktioner du vill ha på ett kort, såsom ett RFID-chipp och ett PKI-kryptochipp.

Om du vill använda biometri kan vi även erbjuda kort med fingeravtryckssensorer.

En identitet, flera bärare

Det är en mycket god idé att ha en användares digitala identitet på två eller flera olika identitetsbärare, såsom på ett multifunktionellt ID-kort, ett virtuellt smartkort på användarens mobiltelefon samt ett virtuellt smartkort på användarens dator. Det här möjliggör användning av identiteten var som helst, när som helst och från vilken enhet som helst.

Ett kort med ett PKI-kryptochipp är en bra utgångspunkt, eftersom det är väl lämpat för säker aktivering av nya identitetsbärare via exempelvis en självbetjäningsportal.

Kort som en tjänst

Vi kan designa, koda och producera dina kort och nyckelbrickor åt dig, och om du vill kan du integrera orderportalen i exempelvis ditt HR-system eller din mjukvara för ID-livscykelhantering (från Nexus eller någon annan leverantör).

Vi erbjuder också ett brett utbud av korthållare och nyckelband som vi kan personalisera med din logotyp och dina färger.

Beställ dina kort som en tjänst.

Producera dina egna kort

Du kan också personalisera och utfärda dina kort själv – vi tillhandahåller all utrustning och allt förbrukningsmaterial du behöver, såsom kortskrivare, blanka kort, självbetjäningsstationer, mjukvara, samt verktyg för programvaruutveckling som erbjuder funktionalitet för att designa, skriva ut och programmera kort.

Köp allt du behöver för att göra dina kort själv.

Läs mer

Nyheter, kundberättelser och blogg