Nexus GO PDF Signing

Nexus GO PDF Singing är en molntjänst som gör det möjligt för alla dina användare att göra säkra elektroniska underskrifter på PDF-dokument. Dokumenten laddas upp till och signeras i Nexus signeringsportal.

Du kan välja att använda signeringsportalen som en fristående tjänst, och då loggar dina användare in i portalen och signerar med Nexus autentiseringsapp eller med BankID. Du startar bara ett abonnemang på tjänsten, och sedan kan dina användare börja göra elektroniska underskrifter direkt.

Om du vill integrera signeringstjänsten i din befintliga IT-infrastruktur kan dina användare logga in i portalen och signera med de autentiseringsmetoder de redan använder för dina andra digitala tjänster.

Avancerade elektroniska underskrifter

När ett dokument är undertecknat med Nexus GO PDF Signing innehåller det information om vem som undertecknade dokumentet, när underskriften gjordes, och att underskriften var giltig när dokumentet undertecknades. Det kan senare verifieras att dokumentet inte har ändrats efter att det undertecknats.

Om de digitala ID:n du använder för autentisering till portalen är säkert utfärdade klassificeras de elektroniska underskrifterna som ”avancerade”, enligt EU-förordningen om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden, eIDAS.

Teknisk information om hur du kommer igång med tjänsten >

Välj din prisplan (tjänsten kommer att lanseras i oktober 2017)

Trial
Testa tjänsten – få 10 dokument underskrivna gratis.
0 SEK per månad
0 SEK per underskrivet dokument, oavsett antal underskrifter

PRÖVA NU >

Business
Perfekt för alla typer av organisationer, oavsett storlek.
1 999 SEK per månad
15 SEK per underskrivet dokument, oavsett antal underskrifter

KÖP NU >

Enterprise
Bäst för organisationer med fler än 25 000 signaturer per månad.
3 999 SEK per månad
0,62 SEK per signatur

KÖP NU >

Läs mer

Nyheter, kundberättelser och blogg