Signering

Nexus GO Signing är en uppsättning molntjänster som gör det enkelt, snabbt och kostnadseffektivt att implementera säkra elektroniska underskrifter – välj rätt tjänst för dina behov.

Att använda säkra elektroniska underskrifter är en förutsättning för organisationer som vill digitalisera sin verksamhet. När dina användare kan signera online kommer de att slutföra flera transaktioner och genomföra dem snabbare. Elektroniska underskrifter innebär även att din organisation slipper långsamt och dyrt pappersarbete som ofta leder till felaktigheter. Dessutom ökar de spårbarheten, vilket ger dig kontroll och gör det lättare att efterleva lagar, regler och interna policyer.

Nexus erbjuder i nuläget två molntjänster för elektroniska underskrifter, och fler kommer att lanseras kontinuerligt:

Nexus GO PDF Signing

Digital signering av PDF-dokument i Nexus GO PDF Signing-portalen. Du kan antingen använda portalen som en fristående tjänst eller integrera den i din befintliga IT-infrastruktur.

Den här tjänsten är väl lämpad för alla typer av organisationer, oavsett var i världen de är verksamma.

Läs mer >

Nexus GO Signing with Swedish BankID

Integration av digital signering med BankID på din webbplats eller i din mobilapp.

Den här tjänsten är utmärkt för organisationer som gör transaktioner med svenska medborgare.

Läs mer >

Läs mer

Nyheter, kundberättelser och blogg