Tvåfaktorsautentisering

Tvåfaktorsautentisering (2FA) är en metod för identitetskontroll där en användare måste presentera två separata bevis för att verifiera sin identitet. När 2FA används för inloggning blir det mycket svårare för obehöriga att få tillgång till enheter och digitala tjänster än när bara en faktor, vanligtvis ett lösenord, används.

Nexus erbjuder produkter och tjänster som stöder ett brett utbud av användarvänliga metoder för tvåfaktorsautentiserings (2FA). Vi erbjuder även identitetsfederation, samlad inloggning (single sign-on, SSO) och moln-SSO, vilket gör det möjligt för användare att logga in en enda gång för att nå alla hanterade resurser.

Vår Smart ID-plattform garanterar även en hög tillitsnivå (level of assurance, LOA) för identitetsbäraren, och underlättar användandet av PKI-baserade digitala identiteter av militär kvalitet. Det här möjliggör stark autentisering.

2FA används framför allt för att möjliggöra säker inloggning, digitala signaturer, mejlkryptering och digitala godkännanden.

Dina användare kan autentisera sig med bland annat:

  • En företagsidentitet i appen Nexus Personal Mobile i mobilen + fingeravtryck, Face ID eller PIN-kod.
  • Ett virtuellt smartkort i den bärbara datorn + lösenord.
  • En osynlig token (invisible token) i webbläsaren + lösenord.
  • Ett PKI-kort i en PKI-kortläsare ansluten till datorn + PIN-kod.
  • Ett engångslösenord (one-time password, OTP) som genereras av en OTP-app eller -token + statiskt lösenord.
  • Ett tidsbaserat engångslösenord (time-based one-time password, TOTP) genererat av en identitetsbärare + fingeravtryck, Face ID eller PIN-kod.
  • Ett kund-ID i appen Nexus Personal Mobile i mobilen + fingeravtryck, Face ID eller PIN-kod.
  • En nationell elektronisk identitet, såsom BankID, i en app på mobilen eller datorn + fingeravtryck eller lösenord.

Ovanstående lista täcker inte alla de 2FA-metoder Nexus erbjuder – mer information finns nedan i Nexus mångsidiga 2FA-plattform Hybrid Access Gateway.
Supported authentication methods
Hybrid Access Gateway

Nyheter, kundberättelser och blogg