Federation, samlad inloggning (single sign-on, SSO) och moln-SSO

Identitetsfederation, samlad inloggning (single sign-on, SSO) och moln-SSO gör det möjligt för användare att logga in en enda gång för att få tillgång till flera olika applikationer och system.

Federerad identitetshantering är praxisen att länka och lagra användarnas elektroniska identiteter och attribut i flera olika identitetshanteringssystem. Det här gör det möjligt att använda en identitet i alla system och organisationer som ansluter till federationen. Identitetsfederation möjliggör SSO och moln-SSO

Traditionell SSO utan federation

SSO kan också uppnås i äldre system där federerad identitetshantering inte är möjlig. Det sker genom att användarens olika användarnamn och lösenord lagras och spelas upp av den mjukvara som möjliggör SSO.

Ökad enkelhet och säkerhet

Nexus erbjuder lösningar som möjliggör federation och federationsbaserad SSO, samt lösningar som möjliggör traditionell SSO i äldre system.

Nyheter, kundberättelser och blogg

Tamas Horvath

”Marknaden för säkerhet som molntjänst har stor potential”

Blogg

LÄR KÄNNA Tamas Horvath, produktchef för PKI as a Service, på identitets- och säkerhetsföretaget Nexus Group. ”Säkerhetsmetoden PKI (public key infrastructure) har fått ett stort uppsving. Samtidigt övervinner allt fler företag sin skepsis kring datasäkerhet och utnyttjar fördelarna med molntjänster. Denna kombination gör PKI som en tjänst till en mycket attraktiv metod för att säkra både IoT och traditionell IT, säger han.

Läs mer »
Tamas Horvath

Nexus lanserar ny lösning för PKI-kort som en tjänst

Nyhet

Genom att beställa PKI-kort som en tjänst, kan din organisation börja logga in med smarta kort utan att behöva utbilda personal eller sätta upp en public key infrastructure (PKI) eller egna printrar. ”Med Nexus GO PKI Cards går det snabbt och enkelt att slippa lösenorden och sätta upp en säkrare lösning för Windowsinloggning för att skydda företagsresurser”, säger Tamas Horvath, produktchef för PKI as a Service på identitets- och säkerhetsföretaget Nexus Group.

Läs mer »