Federation, samlad inloggning (single sign-on, SSO) och moln-SSO

Identitetsfederation, samlad inloggning (single sign-on, SSO) och moln-SSO gör det möjligt för användare att logga in en enda gång för att få tillgång till flera olika applikationer och system.

Federerad identitetshantering är praxisen att länka och lagra användarnas elektroniska identiteter och attribut i flera olika identitetshanteringssystem. Det här gör det möjligt att använda en identitet i alla system och organisationer som ansluter till federationen. Identitetsfederation möjliggör SSO och moln-SSO

Traditionell SSO utan federation

SSO kan också uppnås i äldre system där federerad identitetshantering inte är möjlig. Det sker genom att användarens olika användarnamn och lösenord lagras och spelas upp av den mjukvara som möjliggör SSO.

Ökad enkelhet och säkerhet

Nexus erbjuder lösningar som möjliggör federation och federationsbaserad SSO, samt lösningar som möjliggör traditionell SSO i äldre system.

Nyheter, kundberättelser och blogg