Tillförlitliga elektroniska underskrifter

Låt dina användare göra tillförlitliga elektroniska underskrifter på PDF:er, XML-formulär och annan data med hjälp av nya eller befintliga ID:n.

Slipp pappershantering med eIDAS-anpassade e-underskrifter

Nexus e-underskriftslösningar är baserade på så kallad public key infrastructure (PKI) och en kryptografisk mekanism som kallas digital signatur. Det här innebär att du kan göra elektroniska underskrifter som är ”avancerade” enligt EU-förordningen eIDAS och liknande regler i andra jurisdiktioner.

Du kan använda Nexus portal för PDF-underskrifter som en fristående tjänst. Du kan även välja att integrera den i dina system och utnyttja användarnas befintliga ID:n. Det är även möjligt att inkludera e-underskrift av andra format, såsom XML. Med Nexus lösningar för e-underskrifter blir det enklare och säkrare att digitalisera.

Enkelt

Du kan e-signera ett dokument genom att klicka på en länk, autentisera dig till e-underskriftstjänsten och klicka på en knapp.

Kostnadseffektivt

Det kostar mindre att använda e-underskrifter än den traditionella metoden med papper och penna.

Säkert

E-underskrifter baserade på digitala signaturer är säkrare än traditionella bläcksignaturer på papper.

Snabbt

Du kan få ett dokument e-underskrivet på några minuter, oavsett antal underskrivare och var de befinner sig.

Bekvämt

E-signering kräver inte att du skriver ut, postar, skannar eller tar dig någonstans för att skriva under.

Enkelt

Du kan e-signera ett dokument genom att klicka på en länk, autentisera dig till e-underskriftstjänsten och klicka på en knapp.

Säkert

E-underskrifter baserade på digitala signaturer är säkrare än traditionella bläcksignaturer på papper.

Bekvämt

E-signering kräver inte att du skriver ut, postar, skannar eller tar dig någonstans för att skriva under.

Snabbt

Du kan få ett dokument e-underskrivet på några minuter, oavsett antal underskrivare och var de befinner sig.

Kostnadseffektivt

Det kostar mindre att använda e-underskrifter än den traditionella metoden med papper och penna.

Vilka lämpar det sig för?

De flesta organisationer, oavsett storlek och bransch, behöver digitalisera verksamheten. De vill:

 • Ta bort manuella processer och snabba upp ledtider.
 • Garantera att digital information är pålitlig.
 • Godkänna och underteckna mötesanteckningar elektroniskt.
 • Signera avtal med leverantörer, kunder eller medborgare elektroniskt.
 • Skriva under beslut elektroniskt.
 • Minska pappersanvändningen.
 • Följa EU:s förordning om elektroniska underskrifter.

Känner du igen de här utmaningarna?

Låt oss hjälpa dig

Hur fungerar det?

En elektronisk underskrift är data i elektronisk form som logiskt förknippas med annan data i elektronisk form och används för att underteckna. Den elektroniska underskriften har samma juridiska status som en handskriven underskrift om den uppfyller kraven i den specifika förordning enligt vilken den skapades.

Nexus lösningar för e-underskrifter bygger på digitala signaturer och PKI, och kan göra elektroniska underskrifter som:

 • är unikt kopplade till och i stånd att identifiera undertecknaren,
 • är skapade på ett sätt som gör det möjligt för undertecknaren att behålla kontrollen,
 • är länkade till dokumentet på ett sätt som gör att alla senare ändringar av data är detekterbara.

Elektroniska underskrifter som följer ovanstående kriterier kallas avancerade elektroniska underskrifter (advanced electronic signature, AdES), enligt EU:s eIDAS-förordning (Electronic Identification, Authentication and Trust Services).

Läs alla detaljer i Nexus Doc

Börja din kostnadsfria testperiod i dag

Nexus GO PDF Signing kan användas som en fristående molntjänst – när du registrerat dig och startat en prenumeration kan dina användare direkt börja göra tillförlitliga elektroniska underskrifter på PDF:er i portalen med Nexus autentiseringsapp eller BankID.

Kom igång

Introducera e-underskrifter i dina befintliga system

Du kan integrera portalen Nexus GO PDF Signing i dina befintliga system genom att använda API:er (programmeringsgränssnitt) som är moderna och enkla att integrera, och som möjliggör automatiska arbetsflöden för e-underskrifter. Dina användare kan logga in med Nexus autentiseringsapp eller med sina befintliga ID:n, såsom företagets mobil-ID:n, PKI-kort eller BankID. Nexus erbjuder också en lösning för e-underskrifter som gör det möjligt att behålla användarinteraktionen i dina egna system då användarna undertecknar PDF:er och XML-formulär. Om dokumenten inte får lämna dina system på grund av sekretesskrav kan du välja att bara skicka oidentifierbara hashvärden av dokumenten till Nexus centrala signeringstjänst.

Boka en kostnadsfri konsultation

Checklista: 6 viktiga överväganden när du väljer lösning för e-underskrifter

Tillförlitliga elektroniska underskrifter är nödvändiga för digitalisering, och de kan hjälpa dig spara både tid och pengar samt öka din konkurrenskraft. Men att välja rätt lösning för e-underskrifter är ingen trivial uppgift – den här guiden pekar ut och förklarar 6 viktiga överväganden du bör arbeta dig igenom och bocka av.

Ladda ner checklista

Varför välja Nexus?

De viktigaste fördelarna med Nexus lösningar för e-underskrifter är möjligheten att:

 • Göra tillförlitliga elektroniska underskrifter som överensstämmer med eIDAS och andra liknande förordningar.
 • Låta dina användare logga in med många olika typer av ID:n.
 • Begära att användarna autentiserar sig innan de får tillgång till dokumenten.
 • Skriva under flera olika typer av elektroniska dokument och format.
 • Göra elektroniska underskrifter utan att ladda upp dokumenten till molnet (endast en oidentifierbar hash laddas upp).
 • Integrera e-underskrifter i dina befintliga system med moderna API:er.
 • Komma igång direkt – starta din kostnadsfria testperiod här.
Kontakta oss