Autentisering & elektroniska underskrifter

Nexus gör det möjligt för dig att autentisera dina användare med en rad olika identitetsbärare. Vi möjliggör också fjärråtkomst, identitetsfederation, samlad inloggning (single sign-on, SSO), moln-SSO, Windows-inloggning och elektronisk underskrift.

Dina interna och externa användare behöver säker tillgång till dina digitala resurser – oavsett var de är och vilken enhet de använder.

Tillgång till alla digitala resurser

Nexus erbjuder lösningar som stöder ett brett utbud av användarvänliga metoder för tvåfaktorsautentisering (2FA) och multifaktorautentisering så väl som kraftfull identitetsfederation och samlad inloggning (single sign-on, SSO), vilket gör det möjligt för användare att logga in en enda gång för att nå alla resurser – oavsett om resurserna finns i molnet, i ditt datacenter eller på en partners server. Nexus lösningar erbjuder även stöd för Windows-inloggning och åtkomst på distans.

Elektroniska underskrifter

Vi erbjuder även lösningar för elektroniska underskrifter med en rad olika autentiseringsmetoder. Du kan antingen integrera underskriftslösningen i dina befintliga system eller använda en fristående molntjänst.

Elektroniska underskrifter används bland annat för att:

  • Minimera antalet manuella processer och snabba upp ledtider.
  • Garantera tillförlitligheten hos digital information.
  • Godkänna och underteckna mötesprotokoll.
  • Skriva avtal med leverantörer, kunder eller medborgare.
  • Underteckna beslut.
  • Minska användningen av papper.

    Läs mer om elektroniska underskrifter här.

Läs mer

Nyheter, kundberättelser och blogg