Virusfria robotar från KUKA

KUKA Roboter GmbH är en marknadsledande tillverkare av industrirobotar för fordonsindustrin. KUKAs robotar körs på Windowsbaserade system och är ofta sammankopplade i nätverk. Ett villkor för att supportavtalet med KUKA ska gälla är att kunden inte gör några systemändringar på egen hand. Den krävande miljö som KUKA-systemen körs i (24/7/365) gör det dock svårt för tillverkaren att schemalägga uppgraderingen av mjukvaran. Eftersom systemen saknar underhållsfönster skulle virusangrepp och driftavbrott kunna få ödesdigra konsekvenser, såsom minskad produktivitet och ökade kostnader. En kritisk faktor blev därför att hitta en lösning som eliminerade de här riskerna.

Genom att driftsätta SE46 Software ID från Nexus får man en helt skyddad och säker driftsmiljö för robotarnas styrenheter. Genom att tillämpa principen ”Default Deny” kan ingen annan programvara köras än den på förhand godkända, såvida inte det aktuella okända programmet tillåts. Med SE46 Software ID skapar användaren digitala certifikat som identifierar de betrodda programmen. För att kunna köra ett program krävs det således att det först certifieras, vilket inte bara skyddar robotarna mot potentiella virus- och trojanangrepp, utan även förhindrar att andra program än de betrodda körs. Nexus SE46 Software ID förhindrar att obehörig kod och programvara körs på KUKA-systemen, vilket ger en extremt hög säkerhet och tillförlitlighet.

  • žžEn säker driftsmiljö för de kritiska systemprocesserna i den robotiserade tillverkningen, som skyddar mot kända och okända hot såsom virus, maskar, trojaner och spyware
  • žžEtt högpresterande system eftersom installation av icke godkända program som kan påverka prestandan negativt förhindras
  • žžMinimalt med underhåll eftersom systemet är fristående och inte kräver uppdateringar eller support i realtid
  • žžGer konkurrensfördelar eftersom risken för driftsavbrott minimeras och tillverkningsprocessen säkras
  • žžEn säkerhetslösning som är högeffektiv även i realtidsbaserade tillverkningssystem
  • žžMycket kostnadseffektiv lösning

 

Välj ett annat case