Så väljer återförsäljaren Stanley Security leverantörer

Finansiell styrka, bra support och starka produkter. Det är urvalskriterierna när Johnny Eriksson, produktchef på säkerhetsåterförsäljaren Stanley Security, väljer leverantörer.

Stanley Security säljer tjänster och produkter inom fysisk säkerhet med allt från inbrottslarm, passersystem och kameraövervakning som är kopplade till avancerade hanteringssystem. Det är kort och gott deras jobb att se till att kunderna känner sig trygga och inte drabbas av inbrott, skadegörelse eller olaga intrång.

Johnny Eriksson letar efter leverantörer som förstås har bra produkter – men även ligger långt fram i utvecklingen av ny teknik. Att bara leverera exempelvis ett passerkort räcker inte. Säkerhetslösningar där kryptonycklar ingår i tjänstekorten, det finns tillbehör med band och korthållare och nya kort fungerar med existerande kortläsare är viktigt. Helheten måste fungera.

”Det gäller att leverantören hänger med i utvecklingen och har konkurrenskraftiga produkter samtidigt som man har en fingertoppskänsla att prissätta rätt”, säger Johnny Eriksson.

Som återförsäljare är det viktigt för att få bra support av leverantören. Johnny Eriksson uppskattar bolag som har kontor även utanför de stora städerna för att hans medarbetare lättare ska kunna få support ute hos kunderna.

”Då blir vi uppskattade hos våra kunder och det tjänar leverantören också på.”

Utbildning och stöd ute på Stanleys lokala kontor spelar också roll. Johnny Eriksson gillar leverantörer som kan utbilda säljare och tekniker och även hjälpa till om det är något tekniskt problem som Stanley inte har lokal kompetens för att lösa. I stället för att Johnny Eriksson ska skicka egna tekniker över hela landet kan lokalt stationerade medarbetare hos Nexus och Stanley åka ut och lösa problemet tillsammans. Då sker också en kunskapsöverföring till Stanleys lokala tekniker.

”Vi har en slimmad produktorganisation och på det här sättet kan vi vidareutbilda vår personal.”

Lagerhållning är en viktig del för ett effektivt flöde av varor. Johnny Eriksson uppskattar leverantörer som kan hålla en viss lagerhållning för att Stanley ska ha kort leveranstid till sina kunder. Leverantörer som är alltför små, menar han, saknar ofta den finansiella förmågan att lagerhålla produkter.

”Nästan alla vill ha så lite som möjligt på lager, men Nexus är tillräckligt stora för att ha det vi behöver på lagret och därmed får vi korta ledtider.”

Som leverantör bör man hjälpa till med marknadsföringen. Om leverantören har en väldigt aktiv marknadsföring kan det uppstå en viss konkurrenssituation mellan leverantör och återförsäljare men Johnny Eriksson föredrar ändå leverantörer som skapar intresse kring produkterna och därmed gör det lättare att sälja dem..

”Det är väldigt lätt för mig att lansera nya produkter om Nexus är med. Då behöver jag satsa mindre på utbildning av våra säljstyrkor. Nexus syns på mässor och har även relation med våra lokala projektledare och säljare. Det gör att vi blir mycket mer kunniga och snabbfotade vilket är bra,” säger Johnny Eriksson.

Välj ett annat case