Luleå kommun väljer Atea och Nexus Smart ID-lösning

Behovet av att höja säkerheten och att effektivisera hanteringen av kommunens tjänstekort, fick Luleå kommun att ta ett omtag kring informationssäkerheten. ”I upphandlingen av det nya ”Luleåkortet” uttalade vi tre tydliga behov, vi ville ha; modernare säkerhetslösning för identifiering av användare, effektivare systemadministration och starkare fysisk säkerhet vid inpassering. Vi valde Nexus som tjänstekortsleverantör, då de var ensamma om att leverera en heltäckande lösning enligt vår kravspecifikation”, säger Anders Granström, IT chef på Luleå kommun.

Verksamheten i Luleå kommun består av bland annat, skolor, barnomsorg, idrottsanläggningar, äldreomsorg, räddningstjänst inom olika förvaltningar och nämnder. Totalt arbetar 7 000 personer i kommunen. ”Många arbetsplatser i kommunen har haft olika processer och rutiner för fysisk säkerhet med olika system för inpassering, olika tjänstekort för olika medarbetargrupper, osv. När anställda slutat i kommunen har de inte tagits bort ur systemen och arbetet med tjänstekorten har utförts manuellt. Detta har medfört höga kostnader för administration och underhåll, vilket vi nu ska ändra på. Nexus lösning ligger i teknisk framkant, är GDPR-kompatibel och kostnadseffektiv, och vi använder redan deras autentiseringsplattform, HAG (Hybrid Access Gateway). Att jobba med en trovärdig partner, med en framtidssäker lösning som är smakfullt paketerad, har varit avgörande för vårt val”, säger Anders Granström.

Allt på ett kort

Efter en förstudie bjöds leverantörer in för att demonstrera sina respektive lösningar. Därvid tog utvärdering, kostnadsberäkningar och en s k nyttovärderingskalkyl vid för att över tid se nyttan i förhållande till prislapp. Via ramavtal upphandlades affären, den vanns av systemintegratören Atea med Nexus som leverantör av Smart ID-lösningen. ”Med det nya kortet har Luleå tagit ett samlat grepp för livscykelhanteringen av sina anställda. Med Nexus lösning är den fysiska och digitala säkerheten i fokus, vilket innebär att anställda kan autentisera sig säkert både vid; dörren, datorn, skrivaren, m m. Ett tätt samarbete med Norrbottens största kommun Luleå, hög kompetens och erfarenhet hos Nexus gjorde att vi vann upphandlingen. ”Det känns inspirerande att få detta förtroende av Luleå kommun då säkerhetsområdet är något vi satsar på ”, säger Michael Strömbäck, chef för Atea i Norrbotten.

Med Nexus Smart ID eller det nya Luleåkortet, som det heter i kommunen, ska alla anställda kunna identifiera sig visuellt, gå in genom dörrar, logga in på datorn och göra säkra utskrifter. ”Alla anställda får ett standardiserat kort med hög säkerhet och enhetligt utseende, där man ser om det är en anställd, vikarie, praktikant eller politiker och var personen är anställd. Vi kommer både köpa korten som en tjänst, via Nexus kortportal CaaS (Cards as a Service),och producera egna kort vid behov, för det sistnämnda har vi köpt självbetjänings- och fotostationer av Nexus, säger Anders Granström.

Atea implementerar Nexus Smart ID-lösning

Systemet som administrerar alla kort är automatiserat vilket innebär att korten slutar fungera när den anställde slutar. Hanteringen av borttappade kort sköts också automatisk via en självbetjäningsportal. Säker inloggning på kommunens datorer sker med hjälp av det smarta kortet och en pinkod, vilket ger en säker inloggning utan användarnamn och lösenord. Även Singel-sign-on (SS0), utgivning av behörigheter till e-tjänster och säkra utskrifter, s k follow-me print, görs med det smarta kortet. Luleå kommun kan även, vid behov, komplettera kortlösningen med; mobil identitet via självbetjäning  digital signering, betalningar och kopplingar till nationella kort som t ex eIDAS, Skolfederationen och SAMBI. ”Ett stort projekt som Luleåkortet kräver en bra partner. Med Ateas supportorganisation och konsulter, som kan Nexus produkter väl, är jag övertygad om att Luleå kommun kommer bli mycket nöjd med implementationen”, säger Per-Erik Nilsson, kundansvarig på identitets- och säkerhetsföretaget Nexus.

“Det är glädjande att se hur Nexus fortsätter hjälpa företag och kommuner, som Luleå Kommun, med att möjliggöra och säkra kunders digitaliseringsresor med våra produkter och speciellt vår nya Smart ID-plattform, säger Magnus Malmström”, VP Product & Delivery, Nexus Group.

Nexus Personal Mobile i stället för privat e-legitimation

I stället för BankID avser Luleå kommun att införa Nexus Personal mobile som autentiseringsmetod. ”Det är en säker app, som fungerar som mobilt BankID, som den anställde använder för säker inloggning via fjärruppkoppling när hen vill komma åt system. På det sättet höjer vi säkerhetsnivån samtidigt som vi gör det enklare för våra anställda att arbeta från annan plats”, säger Anders Granström.

Vill du veta mer om Nexus Smart ID, kontakta Per-Erik Nilsson

Bild: Luleå Hustak Isbrytare
Fotograf: Joakim Höggren

Välj ett annat case