Järfälla kommun implementerar ”Mitt skolval” med molntjänst från Nexus

Svensk Utbildningsteknologi AB som äger domännamnet mittskolval.se har skapat en portaltjänst för kommuner för att förenkla proceduren kring val av grundskola. Järfälla Kommun är första kommunen som implementerar ”Mitt skolval” för barn från förskoleklass och uppåt. ”Vi har utvecklat ett modernt ansöknings- och antagningssystem med en bakomliggande karttjänst som automatiserar hela skolvalsprocessen”, Dany Kessel, VD för Svenska Utbildningsteknologi.

Fram till i år har Järfälla kommun, i stor utsträckning, arbetat manuellt med skolvalet till grundskolan. De har haft ett elevhanteringssystem med en modul där föräldrar kan logga in och välja tre olika skolor. Mätningar av avstånd för att avgöra vilken elev som har företräde till vilken skola gjordes sedan manuellt. Skolorna ansvarade sedan för antagningen med stöd från förvaltningen i de situationer det blev komplicerat ”Det var en tidskrävande och omständlig process”, Sandra Backlund, utredare på Järfälla kommun.

Det nya ”Mitt skolval”- systemet är utvecklat för att föräldrar enkelt ska kunna logga in i en e-tjänst och registerna sina val. När föräldrarnas val är insamlade beräknar systemets bakomliggande karttjänst baserad på GIS (geografiska informationssystem) som mäter avståndet mellan elevens hem och skola, vilket avgör vilka elever som har företräde på de olika skolorna. En algoritm körs sedan för att placera eleverna på en så högt rankad skola som möjligt samtidigt som närhetsprincipen respekteras. ”Vi såg dels ett behov av att automatisera processen, det spar tid och blir mer rättssäkert med den här typen av lösning. Järfälla kommun är den första kommunen som har valt vår lösning, vilket vi är mycket glada för. Systemet har bidragit till en ökning av digitala ansökningar till kommunens skolor från 76 till 87 procent och vi vill såklart att många fler kommuner får uppleva samma utveckling”, säger Dany Kessel, VD för Svenska Utbildningsteknologi.

Järfälla kommun hade, precis som de flesta kommuner, system som inte var optimala för att hantera ansökning till och placering av elever på grundskolan. Skolvalet måste gå rätt till, vara transparent och rättssäkert. Ogenomtänkta system kan leda till omfattande extraarbete, förvirring bland elever och föräldrar och, i värsta fall, att man bryter mot skollagen utan att ens veta om det. ”Vi vet att vårt system nu lever upp till kraven och vi är väldigt nöjda med tjänsten, men vi är inte helt klara än. Just nu håller vi på att placerar barnen som ska börja i skolan till hösten. Under februari skickar vi ut första förslaget på placering och senare i vår är det dags för en andra runda”, Sandra Backlund.

Nexus molntjänst har resulterat i att föräldrar till barn i Järfälla kommun nu enkelt kan logga in med BankID i ”Mitt skolval”-systemet och ansöka om en plats i förskoleklass eller årskurs 6 för sitt barn. ”Det här är ett forskardrivet projekt med begränsade resurser, vi är bara fyra personer. Jag satte upp inloggningen själv, det var enkelt. Vi kollade på några olika tjänster men Nexus BankID-tjänst var prisvärd och väldig smidig att sätta upp – det tog bara ett par timmar att implementera den i en skyddad testmiljö hos Järfälla Kommun”, säger Joel Smedberg, CTO på Svensk utbildningsteknologi.

Bakom portalen, mittskolval.se, ligger år av forskning. Elisabet Olme och Dany Kessel, båda forskare inom nationalekonomi har specialiserat sig på skolval och vilken typ av systemstöd som är bäst lämpat för det. Forskarna har kartlagt att 70-80 kommuner i Sverige behöver ett ordentligt systemstöd för skolval. ”Vårt bolag, Svensk Utbildningsteknologi AB, har utvecklat en produkt som gör det den ska användas för bäst, dvs att hjälpa kommuner digitalisera processen för skolansökningar. Kommunerna sparar både tid och pengar och gör det enklare för sina medborgare att söka skola med hjälp av vårt system”, säger Dany Kessel, VD för Svenska Utbildningsteknologi.

Bild: Dany Kessel, VD för Svenska Utbildningsteknologi

Välj ett annat case