Fortum väljer Nexus kort och läsare för säker inpassering

Olika identitetsbärare för inpassering, många produktionsanläggningar och kontor i olika länder och en ny grafisk profil fick energibolaget Fortum att investera i ny säkrare teknik för korthantering och, på vissa lokaliteter, även läsare för inpassering. ”Vi hade behov av ett gemensamt inpasseringskort för hela koncernen där varje medarbetare visuellt kan visa upp att hen arbetar på Fortum. Som stor koncern, med alla förvärv vi gjort, vår höga säkerhetsstandard och tillväxt var vi måna om att ta ett helhetsgrepp om den fysiska säkerheten, därför valde vi Nexus Group som global leverantör”, säger Tuomo Linjala, koncernsäkerhetschef på Fortum.

Vissa anställda använde nyckelbrickor vid inpassering, andra använde inpasseringskort utan foto och det såg olika ut på olika anläggningar. Fortum har sedan rensat upp i denna flora av inpasseringskort med olika funktionalitet och design. ”Vi har 178 produktionsanläggningar och 35 kontor i 17 länder och vill på sikt konsolidera alla olika processer kring fysisk säkerhet samt välja öppna protokoll i våra tekniklösningar. Fortum fick en ny grafisk profil förra året och nu ville vi även passa på att byta ur vår gamla logotype på inpasseringskorten”, säger Tuomo Linjala.

Beställningsportal och global leverans avgjorde affären

De nya korten har flera färger och ett visuellt foto och på det nya huvudkontoret har den gamla RFID-tekniken bytts ut mot säkrare MIFARE DESFire teknik. Korten används också för inpassering och säkra utskrifter (follow me print) och medarbetare på Fortum beställer korten genom Nexus kortportal CaaS, Cards as a Service. Här beställs även färdigkonfigurerade kort som används av besökare som ges tillträde till olika kontor eller kraftstationer.

Säkerheten, kvaliteten, det stora utbudet av tjänster och priset var avgörande när Fortum valde leverantör. ”Nexus har en mycket en enkel och smidig beställningsprocess, där medarbetare på våra kontor och kraftstationer kan beställa kort direkt i en kortportal. Sedan produceras korten centralt i Stockholm och distribueras ut lokalt. Våra ryska medarbetare är ett undantag, för dem använder vi moderna kortskrivare som Nexus också förser oss med. De andra leverantörerna erbjöd inte kort som en tjänst och kunde inte heller leverera till alla våra länder där vi är verksamma”, säger Tuomo Linjala.

Även läsare byttes ut

Fortum flyttade till ett nyrenoverat huvudkontor i Espoo, Finland. I samband med det aktualiserades frågan om vilka kortläsare som skulle väljas. De gamla kortläsarna stödjer inte MIFARE DESFire teknik, dvs ny krypterad och säker teknik, därför föll valet på Nexus kortläsare Cidron. ”Cidron-läsarna är arkitekternas förstahandsval tack vare snygg design, och stödjer även ny säker teknologi som MIFARE DESFire. På sikt är målet att uppgradera alla passersystem på Fortums högprioriterade kontor till  Cidron-läsare”, säger Tuomo Linjala.

Safe It är Nexus partner i Finland, i upphandlingen av inpasseringssystem och läsare ställdes de mot lokala konkurrenter, men vann ändå tack vare snygg design, hög säkerhet och pris på Nexus Cidron-läsare. ”Vi är både glada och stolta över förtroendet från Fortum att få leverera denna helhetslösning. Vi ser fram emot att få utveckla affären på sikt genom att använda kortet även till inloggning på datorn och till signering av dokument. Det går även att göra korten ännu säkrare genom att lägga till certifikatsbaserad  teknik som PKI (Public Key Infrastructure)”, säger Janne Uitto, kundansvarig på Nexus Group.

Välj ett annat case