Atea väljer ”kort som tjänst” från Nexus

Startskottet har gått för Atea, specialister inom it-infrastruktur, som valt att centralisera ansvaret för alla kontor och införa ett inpasseringskort för samtliga anställda via Nexus online-portal. ”Införandet av dataskyddslagen GDPR har varit den utlösande faktorn och påskyndat automatisering av processen kring passerkort för anställda. Vi har beslutat att alla kontor med över 50 anställda ska använda kort eller annan identitetsbärare för inpassering, säger Pernilla Möller, Facility Manger på Atea.

Atea har tidigare beställt identitetsbärare för inpassering från olika leverantörer. Vissa kontor har beställt inpasseringskort, medan andra köpt nyckelbrickor eller s k taggar. Av de riktigt små kontoren har ett par använt vanliga nycklar för att komma in på arbetsplatsen. ”I ett första steg centraliserar vi den fysiska säkerheten med tydligare policys och riktlinjer, i nästa steg ska vi göra en fullständig kartläggning av våra 30 kontor med drygt 2 000 anställda för att få en överblick över hur den fysiska säkerheten fungerar på de olika kontoren, säger Pernilla Möller.

Samordning av fysisk säkerhet ett krav

Att samordna den fysiska säkerheten med tydliga riktlinjer har varit ett krav från verksamheten. Även kunderna har efterfrågat att Ateas konsulter ska kunna identifiera sig när de ute och arbetar hos dem. ”Därför har vi valt enhetliga kort med foto, namn, logotyp, giltighetstid och även med ett visuellt säkerhetselement i form av variabelt UV-print, för extra säkerhet. Vi har valt ett s k kombikort med både MIFARE®- och EM-teknik vilket medför att vi kan dela ut ett kort till de anställda som kan användas i inpasseringssystemen till samtliga kontor, säger Pernilla Möller.

Samla och hantera beställningar

Atea är en av många kunder som valt att köpa tjänstekort från Nexus. Andra kunder är bl a kommuner som använder korten för flera ändamål, som att; identifiera sig, skriva ut, betala och signera. ”De företag eller organisationer som sätter säkerhet i fokus och vill ha kort för både fysisk och digital åtkomst väljer att köpa kort från Nexus. Vi är både stolta och glada för att Sveriges största IT-företag väljer Nexus som leverantör, säger Per-Erik Nilsson, säljchef norra Sverige på identitets- och säkerhetsföretaget Nexus Group.

Atea är både kund och partner

Atea har valt Nexus som leverantör av sina egna kort, men samarbetar även med Nexus i upphandlingar till sina slutkunder som också vill ha ett tjänstekort för inpassering, inloggning på datorer, säker utskrift (follow-me print), betalningar och signeringstjänster. ”Nexus är bäst på att leverera utifrån alla olika krav, centralt och lokalt – det gick väldigt snabbt att få upp portalen och lägga upp alla kontor och anställda. De är också mycket serviceinriktade och smidiga att samarbeta med. Bäst av allt är att vi kan ha en enda leverantör för alla typer av kort som tillfredsställer våra behov och ett företag som vi kan samarbeta med långsiktigt”, säger Pernilla Möller.

Läs mer om CaaS

Välj ett annat case